Directeur Schrieversronte neemt afscheid met gemengde gevoelens

Trots op wat de Schrieversronte bereikt heeft voor de Stellingwerven, maar bezorgd over de toekomst van het instituut: scheidend directeur Sietske Bloemhoff blikt terug en vooruit.

Jan Ybema

Geplaatst: 15 december 2020 om 13:00

Schrieversronte-directeur Sietske Bloemhoff neemt afscheid.   FOTO: RENS HOOYENGA
0%

Het Under de toer-locatietheater De verdwenen peerden, of het maken van de film Daor klept de klokke weer. ,,Zokke dingen, dat bin de krenten in de bri’j”, zegt Sietske Bloemhoff (66) terugkijkend op de hoogtepunten van haar 35 jaar bij de Stellingwarver Schrieversronte, het instituut voor taal, geschiedenis en erfgoed van de Stellingwerven in Oldeberkoop.

,,Mit zokke projekten kommen meensken mit hiele verschillende aachtergronden bi’j mekeer die mit mekere wat op touw zetten. Zo kun wi’j as Schrieversronte oonze liefde veur et Stellingwarfs en de lekaole omgeving dielen mit eren”, zegt Bloemhoff. ,,Dan gaot et brieder leven as alliend hier op et instituut. Dat vien ik prachtig.”

Ontwikkelen lesmateriaal

Ze begon in 1984 bij de Schrieversronte met het ontwikkelen van Stellingwerfstalig lesmateriaal voor schoolkinderen en al snel raakte ze ook betrokken bij het werk aan het Stellingwerfs woordenboek, waarvan het laatste deel verscheen in 2004.

De Schrieversronte geeft ook zo’n vier tot vijf boeken per jaar uit, van literatuur tot landschapshistorie. ,,We hebben bi’jglieks een prachtige serie uutgeven over de plaanten, over voegels en over vissen, amfibieën en reptielen in de regio. Schreven deur specialisten, en allemaole in et Stellingwarfs. Dan koppel ie de tael an netuur, laandschop, arfgoed – dat kuj’ ok niet los van mekeer zien - en et is een goeie meniere om et Stellingwarfs levend te holen.”

Zorgen over de taal

Met de streektaal gaat het echter niet denderend. Weinig ouders geven het aan de kinderen door en op het schoolplein hoor je het nauwelijks. Maar Bloemhoff, zelf tweetalig Stellingwerfs-Fries opgevoed, merkt wel een kentering. ,,Vroeger hiette et ‘kroempraoten’. Dat beeld is beslist veraanderd.” Ze ziet het landelijke Convenant Nedersaksisch als een steun in de rug, maar hoopt dat het Nedersaksisch nog eens dezelfde status krijgt als het Fries. ,,Waoromme is de tael van mien mem minder as die van mien heit? Ik vien dat hiel nuver. Et is aenlik een vorm van ongeliekese behaandeling.”

Tijdens lessen heemkunde op de scholen, die in de Stellingwerven het vak Fries vervangen, is er wel aandacht voor de streektaal. ,,Kiender hebben daor echt wel aorighied an. Mit et projekt De Veerkieker leveren we schoelen veur elke groep materiaol over kultureel arfgoed. Daorin koppelen we et Stellingwarfs an verschillende keunstuterings en dat warkt hatstikke goed veur kiender.”

Die ni’je subsidieregeling is een komplete mislokking en een tragedie

In 2007 werd Bloemhoff directeur. Sinds de financiële crisis die kort daarop uitbrak, heeft ze de financiering voor de Schrieversronte vanuit provincie en gemeenten zien afkalven. Waar er in de hoogtijdagen budget was voor wel honderd werkuren, is dat nu geslonken tot 41. Straks blijven er 33 van over, want opvolger Abel Darwinkel krijgt een kleinere aanstelling dan Bloemhoff heeft.

In 2020 schrapte de provincie 60.000 van de 135.000 euro vaste subsidie per jaar. Met losse projecten kan de Schrieversronte proberen die 60.000 alsnog als eenmalige subsidies binnen te halen. ,,Die ni’je regeling is een komplete mislokking en een tragedie. We bin zoveul extra tied kwiet mit subsidieanvraogen en mit foonsewarving, want veur elke euro van die 60.000 moe’n we twie euro cofinanciering regelen. Dat is niet te doen. Stichtingsbesturen in de regio zien me zo staorigan ankommen.”

Subsidie omhoog

Als de provincie het serieus meent met het Stellingwerfs, moet de vaste subsidie weer omhoog, vindt Bloemhoff. Dan zou er net als in het verleden ruimte zijn voor een kleine wetenschappelijke staf bij de Schrieversronte: voor een taalkundige en een brede historicus, bijvoorbeeld. Dan kunnen eindelijk de handboeken van Stellingwerver taalkunde en literatuur worden voltooid. ,,Et materiaol ligt d’r en daor zollen we stommegraeg mit veerder willen.” Van verschillende losse projecten – de verfilming van doktersverhalen en een standaardwerk over rivier De Lende, bijvoorbeeld – is nog onzeker of ze door kunnen gaan.

Het ledental van de Schrieversronte daalt langzaam, maar dat verbaast Bloemhoff niet. ,,Lidmaotschoppen ziej’ overal weerommelopen. Toegeliekertied nemt de belangstelling online toe. Onze websites stellingwarfs.nl, stellingia.nl en stellingplus.nl wo’n goed bezocht en op sociaole media berieken we ni’je doelgroepen.”

Ze ziet de belangstelling voor cultureel erfgoed toenemen en hoopt dat ook het Stellingwerfs daarin een plaats kan blijven houden. ,,Verscheidenhied an taelen en kulturen maekt et leven juust interessaant. Die schoonhied ligt hier in de Stellingwarven zo veur et opraepen.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten