Bernd Wallet verkozen tot nieuwe aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk

Bernd Wallet (48) is de nieuwe aarts- bisschop van de Oud-Katholieke Kerk. „Saamhorigheid is belangrijk, het geven van een thuis aan mensen die aan de rand van de samenleving staan”, zei hij na zijn benoeming, zaterdag in Utrecht.

Van onze Geloven-redactie

Geplaatst: 17 februari 2020 om 15:02

Bernd Wallet, de nieuw gekozen aartsbisschop.   FOTO: PETER BOER
0%

Het kiescollege van de Oud-Katholieke Kerk (OKK) kwam zaterdag in de Sinte Gertrudiskathedraal in Utrecht bijeen om een opvolger te kiezen van dr. Joris Vercammen die op zaterdag 11 januari terugtrad.

Het kiescollege bestond uit alle 25 priesters van het aartsbisdom Utrecht die nog geen 72 jaar zijn en dertien leken-gelovigen die de parochies vertegenwoordigen. Wallet werd tijdens de eerste stemronde al gekozen en heeft de verkiezing geaccepteerd.

Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) groeide op als zoon van een hervormd predikant, ds. Barend Wallet, voormalig voorzitter van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de gangmaker achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. Bernd Wallet leerde in zijn kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en werd op Aswoensdag 1991 geraakt door de viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: ,,Op dat moment wist ik, dit is mijn kerk.”

Eerst kapelaan

Het duurde nog enige tijd voordat hij de definitieve overstap maakte. Hij studeerde theologie in Utrecht en Hull (Engeland). In juli 2006 ontving Wallet de diakenwijding in York en een jaar later volgde zijn priesterwijding in Utrecht. Aanvankelijk was hij werkzaam als kapelaan in Nothallerton in het bisdom York.

In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd naast pastor de adviseur van de aartsbisschop van Utrecht voor internationale zaken. In 2015 volgde zijn benoeming tot pastoor van Utrecht. Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen.

We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt

Voor de verkiezing van de nieuwe aartsbisschop kwamen alle priesters van de beide Nederlandse bisdommen (Utrecht en Haarlem) in aanmerking die nog in actieve dienst zijn en tenminste vijf jaar geleden werden gewijd. In totaal ging het om achttien geestelijken. Opvallend was dat slechts vijf van hen ‘geboren en getogen’ oud-katholiek zijn en de meerderheid dus pas op latere leeftijd toetrad tot de Oud-Katholieke Kerk. De OKK stelde in 1998 het sacrament van de wijding open voor vrouwen. De kandidatenlijst omvatte daarom nu ook vier vrouwen.

Bernd Wallet is nu nog pastoor van de Sinte Gertrudis-kathedraal in Utrecht. De installatie en wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni. ,,We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt”, aldus Wallet over het gewenste profiel van de nieuwe bisschop. Hij bepleitte een ,,realistisch geloof, waarin we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.”

Uiteindelijk was na negentien stemmen voor Wallet duidelijk dat de keus op hem viel. Wallet omschrijft zichzelf als iemand die ,,houdt van de kerk, waarvan het hartsgeheim de eucharistie is, een ruimte waarin we als Gods kinderen kunnen spelen, en rust en inspiratie vinden door de rijkdom van Gods genade.”

Enthousiasmeren

„Laten we vooral de vreugde van het geloof uitstralen in een wereld waarin het steeds minder vanzelfsprekend is dat mensen zich aan een kerk verbinden. Het is belangrijk dat we gelovigen enthousiasmeren en de vreugde van Pasen uitstralen. Saamhorigheid is belangrijk, het geven van een thuis aan mensen die aan de rand van de samenleving staan.”

Hij is dankbaar dat het ledenaantal van de Oud-Katholieke Kerk - bijna vijfduizend - op peil blijft. ,,Al zullen we niet erg groot worden, we blijven een kerk die aantrekkelijk is voor veel mensen die iets in hun eigen kerk missen. In onze kerk zijn man en vrouw gelijkwaardig en kunnen homo’s zichzelf zijn. We zijn een kerk die voor velen een interessante mix is van klassieke liturgie, eigentijdse verkondiging en een open blik naar de wereld.”

Het is belangrijk dat we gelovigen enthousiasmeren en de vreugde van Pasen uitstralen

Deken Wietse van der Velde van het Metropolitaan Kapittel zegt bijzonder blij te zijn met de verkiezing. ,,We hebben vandaag kerkgeschiedenis geschreven in het aartsbisdom Utrecht. Voor zover ik weet, is het de eerste keer in Utrecht dat een kandidaat al na de eerste stemronde als winnaar uit de bus kwam. Dat onderstreept het brede vertrouwen dat Bernd Wallet binnen de kerk geniet. Eerder leek het erop alsof er meerdere kandidaten in aanmerking zouden komen. Door deze snelle keuze is duidelijk geworden dat binnen ons bisdom en met dank aan de heilige Geest eenduidigheid over de nieuwe bisschop bestond.”

Mgr. dr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem en voorzitter van het Collegiaal Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, toonde zich verheugd en ontroerd na de verkiezing van zijn nieuwe collega. ,,In de eerste woorden die Bernd sprak, benoemde hij de vele dimensies van onze kerk: het eigen bisdom, de landelijke kerk, onze internationale zusterkerk en de brede oecumene. Dan maak je meteen duidelijk dat je een bisschop bent die verbinding maakt.”

84e opvolger

Het is twintig jaar geleden dat de laatste verkiezing van een nieuwe aartsbisschop plaatsvond. Omdat de OKK haar apostolische successie even ver terugvoert als de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk tot aan Sint Willibrord, geldt Wallet als de 84e opvolger van Willibrord.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

10 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

19 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten