Menaam wordt groen, door Bosk en Iepen Fjild

In gedachten zien ze al helemaal voor zich hoe het voedselbos aan de zuidoostelijke rand van Menaam er in de toekomst bij zal liggen. De eentonige begroeiing die het bosje nu kenmerkt, zal dan zijn vervangen door een gevarieerde beplanting, met onder meer tamme kastanje en walnoot, fruitbomen, diverse struiken en kruidlagen, zoals rabarber en daslook.

Bauke Boersma

Geplaatst: 06 augustus 2020 om 11:00

Het bestuur van de werkgroep Bosk en Iepen Fjild. Vanaf links: Ankie Keizer, Maria Brukx en Meindert Keizer. Jelmar Lautenbach, het vierde bestuurslid, ontbreekt op de toto.   FOTO: MARCHJE ANDRINGA
0%

Groene slingerpaden en een kleine vijver zijn er ook. ,,Natuurlijk gaan we in dit bos geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken”, zegt Maria Brukx, bestuurslid van de werkgroep Bosk en Iepen Fjild, die het initiatief voor het voedselbos heeft genomen.

Lees ook: Waterplanten bekijken voor kennis over leven in slootjes

Brukx vormt het bestuur samen met Meindert en Ankie Keizer en Jelmar Lautenbach. Bij het ontwerpen van het voedselbos kregen ze ondersteuning van een specialist en de gemeente Waadhoeke, eigenaar van het bosje. De voorbereiding nam veel tijd in beslag, maar over zo’n twee weken gaat de eerste schep eindelijk de grond in. Een hovenier neemt het grondwerk voor zijn rekening, vrijwilligers uit het dorp gaan planten en zaaien.

Doel van het voedselbos is het vergroten van de biodiversiteit en het herstellen van het ecologisch evenwicht, zegt Brukx. ,,Dat is hard nodig. Zoals het nu gaat kan het niet langer. De biodiversiteit holt achteruit.”

Pluspunten

Brukx hoopt daarnaast dat het bos een bijdrage in de voedselvoorziening zal leveren, al is het niet de bedoeling dat iedereen er straks fruit gaat plukken. Ankie Keizer ziet nog een paar andere pluspunten. ,,Onze inwoners kunnen straks in het bos een leuke natuurwandeling maken. En de school kan het bos misschien gebruiken voor educatieve projecten.”

 

Onze inwoners kunnen straks in het bos een leuke natuurwandeling maken. En de school kan het bos misschien gebruiken voor educatieve projecten

Het aanleggen van het voedselbos maakt onderdeel uit van een groter plan om van Menaam een groener en leefbaarder dorp te maken. Dit plan – Menaam yn ’t grien – bevat een aantal deelprojecten die de werkgroep de afgelopen jaren heeft uitgewerkt en die deels ook al zijn uitgevoerd. Zo is een tuin aangelegd op de plek van het afgebroken dienstencentrum en een aantal appartementen van het wooncomplex Orxmastate.

De inrichting van de tuin neemt nog wel wat tijd in beslag, zeggen de werkgroepleden. Er moeten bijvoorbeeld nog bomen worden geplant. De tuin is aangelegd in samenwerking met vastgoedbedrijf Habion, dat ook een deel van de financiering voor rekening neemt.

Bezinningstuin

Een ander deelproject wordt uitgevoerd in samenwerking met de protestantse gemeente. Dit project voorziet in de aanleg van een bezinningstuin bij de kerk. ,,In die tuin willen we bijzondere planten laten bloeien”, vertelt Brukx. Als het aan de werkgroep ligt wordt tussen de bezinningstuin en de nieuwe tuin bij Orxmastate een laantje aangelegd. Langs het laantje moeten lindebomen komen. ,,Zo ontstaat er een mooie verbinding met zichtlijnen en heb je er meteen een ommetje bij”, zegt Ankie Keizer. Aan dergelijke ommetjes ontbreekt het nu in Menaam, stelt de werkgroep.

 

Het kost enorm veel tijd. Je bent constant aan het lobbyen voor medewerking en geld en moet onderweg heel wat hindernissen overwinnen

De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de gemeente, het Iepen Mienskipsfûns en Landschapsbeheer Friesland. Ook Dorpsbelang, Rabobank en Wonen Noordwest Friesland leveren een bijdrage aan Menaam yn ’t grien. De werkgroepleden zijn blij dat wordt begonnen met de aanleg van het voedselbos en dat er ook vaart zit in de andere deelprojecten. ,,Het kost enorm veel tijd. Je bent constant aan het lobbyen voor medewerking en geld en moet onderweg heel wat hindernissen overwinnen”, zegt Meindert Keizer. Maar dat hebben ze ervoor over, vertelt Brukx. ,,We doen dit omdat we iets moois willen achterlaten.”

Voedselbos draagt bij aan een zelfvoorzienend Ouwe-Syl

Er waren momenten dat Jan de Vries uit Oudebildtzijl de aanleg van een voedselbos niet meer zag zitten door de obstakels van alle regelgeving. Nu gloort er weer hoop. Als alles meezit kunnen na de zomer de fruitbomen geplant worden.

 

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten