Grapperhaus uit zorgen over samenleving

De weerbaarheid van de samenleving staat onder druk door factoren als ondermijnende criminaliteit, digitalisering en polarisering. Dat zei minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zaterdag tijdens de startbijeenkomst van CDA Fryslân in de Martinikerk in Franeker.

Anja van der Laan

Geplaatst: 28 september 2020 om 06:00

Van links naar rechts: Theo Joosten, voorzitter Provinciale Afdeling Fryslân, wethouder in Waadhoeke Caroline de Pee en minister Ferd Grapperhaus.   FOTO: SIMON BLEEKER
0%

,,De rechtsstaat is de ruggengraat van onze samenleving. Als we zien dat die op punten onder druk staat, dan weten we dat die weerloos dreigt te worden.”

Hij verwees naar de moord op advocaat Derk Wiersum vorig jaar. ,,We moeten ons echt goed realiseren dat daar een grens is overschreden die niet alleen alarmerend is als het gaat om georganiseerde criminaliteit, maar ook op het gebied van de kwetsbaarheid van onze samenleving. Sindsdien is 55 miljoen euro uitgegeven alleen al aan beveiliging van dienaren van onze rechtsstaat. Twintig jaar geleden hadden we elkaar daar verbijsterd over aan gekeken: zijn we een bandietenstaat geworden?”

Ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld, vormt een grote bedreiging. ,,Het zijn verschijnselen die de fundamenten van de samenleving aantasten..”

Extremiseren

Hij noemde meer factoren die zorgen voor afbreuk. ,,Het extremiseren van bijna elke discussie waaraan steeds meer mensen - van wie je dacht dat die binnen het redelijkheidsspectrum zaten - zich overgeven.” Hij waarschuwde voor mogelijke effecten. ,,Als wij niet tot in de vezels van de maatschappij bepaalde basisgedachten hebben, dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren.”

We moeten ons goed realiseren dat daar een grens is overschreden

De digitalisering betekent dat de samenleving veel meer invloeden ondergaat dan eind vorige eeuw, aldus de minister. Sociale media kunnen volgens hem destabiliserend werken. ,,Dat is een ontwikkeling die we in 1995 in het begin van het internet veel minder hadden bedacht. De digitalisering heeft een andere globalisering op gang gebracht dan het Mar-shallplan. Een oncontroleerbare globalisering, waarbij de slechte de goede bedoelingen vaak opzij drukken.”

Coronabeleid

,,Het gaat mij er niet om hier een rechtvaardiging te geven voor het coronabeleid”, zei de minister. ,,Ik wil alleen signaleren dat de discussie ook daar op enig moment polariseert. Als je ziet hoeveel Nederlanders steunden hoe we de pandemie bestreden, dan hebben we nog steeds gedeelde normen. Maar ook daar zie je dat normen op enig moment beginnen te vervagen. Ook dat zorgt voor corrosie in de samenleving.”

Volgens Grapperhaus past de polarisatie in het coronadebat in een trend. Hij signaleert in de hele samenleving en op tal van terreinen scherpere tegenstellingen.

Kinderen voelen zich minder veilig op bepaalde plaatsen. Een van prioriteiten moet zijn daarop inzetten met geld en mensen

Gevraagd naar wat de grootste prioriteit moet krijgen in het CDA-verkiezingsprogramma, zei Grapperhaus dat dat de veiligheid van kinderen moet zijn. Hij noemde onder andere de toename in het aantal steek-incidenten onder jongeren. ,,Kinderen voelen zich minder veilig op bepaalde plaatsen. Een van prioriteiten moet zijn daarop inzetten met geld en mensen.”

Het kwam hem op applaus uit de Martinikerk te staan. In zijn toespraak ging Grapperhaus ook al in op het belang van toegang van opsporingsdiensten tot versleutelde digitale berichten in de strijd tegen kinderporno, waarvoor hij vorig jaar ook pleitte in de Europese Unie. ,,Als u en ik niet in staat zijn elk kind veiligheid te bieden dan heb ik gefaald en zit u uit het raam te staren en te denken dat de samenleving weerloos is geworden.”

Churchill

Grapperhaus sloot af met een uitspraak die staatsman Winston Churchill deed ten tijde van de luchtaanvallen op Engeland in de Tweede Wereldoorlog. ,,Het is een mens niet gegeven om toekomstige gebeurtenissen in grote mate te voorzien en voorspellen. Gelukkig maar, anders zou het leven ondraaglijk zijn.”

Dat gaat ook op voor de coronapandemie, vervolgde de minister. ,,We zitten erin, weten nog niet wanneer we er uitkomen, maar weten wel dat dat we er uitkomen. In tijden van tegenslag moeten we het geloof houden. Daar houden wij ons aan vast.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten