Vaste werknemer en zzp’er verdienen dezelfde sociale zekerheid

Meer gelijke sociale zekerheid en een levenslang leerbudget voor iedereen: Hans Borstlap schetste gisteren in Groningen de arbeidsmarkt van de toekomst. Noordelijke werkgevers en bestuurders waren niet alleen maar enthousiast.

Jan Ybema

Geplaatst: 04 september 2020 om 11:00

Hans Borstlap lichtte gisteren in Groningen het eerder dit jaar verschenen rapport toe van de commissie die hij voorzat over oplossingen voor de scheefgroei op de arbeidsmarkt.   FOTO: HOLLANDSE HOOGTE / ANP
0%

,,Dit kan zo niet langer”, en ,,je schrikt ervan hoe achterhaald de systemen zijn” die onze arbeidsmarkt reguleren. Dat stelt Hans Borstlap, oud-topambtenaar en voormalig lid van de Raad van State. Hij zat de commissie voor die in opdracht van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken onderzocht of de wetgeving rond arbeid, sociale zekerheid, onderwijs en belastingen nog wel voldoet voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Nee dus, vond de commissie, die in januari het rapportIn wat voor land willen we werken? presenteerde. Borstlap lichtte de bevindingen gisteren toe in Groningen, op uitnodiging van onder meer werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, vakbonden CNV en FNV en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

,,De wetgeving rond de arbeidsmarkt is sinds honderd tot honderdvijftig jaar geleden niet fundamenteel veranderd”, stelt Borstlap. ,,Ze stamt uit een tijd dat iemand tot zijn twaalfde, of later tot zijn achttiende leerplichtig was en vervolgens levenslang dezelfde vaste baan kreeg. Maar tegenwoordig heeft 40 procent van de werkenden een flexibel contract en daar zijn de wetten en regels niet op toegerust.”

Je schrikt ervan hoe achterhaald de systemen zijn. Dit kan zo niet langer

Volgens Borstlap leidt dat tot allerlei scheve situaties. Hij wijst op de sterk uiteenlopende arbeidsvoorwaarden tussen vaste werknemers en zzp’ers. ,,Ondernemer en werknemer houden beide meer over als die werknemer als zzp’er wordt ingehuurd. Dat is echt uit de hand gelopen.”

Tegelijkertijd heeft de zzp’er minder sociale zekerheden. ,,En maatschappelijke tegenstellingen lopen in hoge mate parallel aan verschillen in arbeidscontract. Mensen zonder vast contract zijn gemiddeld minder gezond, lager opgeleid, worden minder oud.”

Sociale zekerheid moet voor alle werkenden gelijker worden, vindt Borstlap. Ook zzp’ers zouden verplicht verzekerd moeten worden tegen arbeidsongeschiktheid. ,,Nu doen ze dat vaak niet. Ze betalen weinig belasting, maar krijgen wél een uitkering als ze toch arbeidsongeschikt raken.”

AOW

Ondernemer en bestuurder Jellie Tiemersma was daar beducht voor. ,,Ik ben zzp’er en voel me ook echt een ondernemer. Ik wil de vrijheid houden om wel of geen verzekering af te sluiten.” Borstlap diende haar van repliek: ,,Maar zzp’ers willen wel AOW, ook een vorm van collectieve verzekering. Waarom wil je je dan wel verzekeren voor de oude dag, maar niet voor arbeidsongeschiktheid?”

Ton Schroor, directeur van VNO-NCW Noord, was minder gecharmeerd van Borstlaps kritiek op flexibele contracten. ,,Voor bedrijven in tal van sectoren, zoals de horeca, zijn flexibele contracten nu eenmaal hard nodig.” Borstlap zag dat ook wel, maar pleitte er vooral voor om vaste contracten wat flexibeler te maken en andersom. ,,Stel, een werkgever krijgt de ruimte om in moeilijke tijden zijn vaste personeel wat minder uren te laten werken, dan wordt de prikkel om de oplossing altijd in flexcontracten te zoeken ook kleiner.”

Volgens Borstlap neemt het kabinet de aanbevelingen van de commissie serieus. Hij verwacht dat de adviezen worden meegenomen in de verkiezingscampagne en bij de volgende kabinetsformatie.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten