Relatief veel Friezen zitten in de bijstand: Leeuwarden scoort hoog, Ameland erg laag

Vijftig op de duizend inwoners van de gemeente Leeuwarden moesten eind juni 2020 rondkomen van een bijstandsuitkering. In Harlingen zat dat aandeel op 36,9, in Smallingerland op 34,7 en ook Heerenveen zat met 29,1 boven het landelijke gemiddelde van 28 op duizend. Súdwest-Fryslân zat vlak daaronder met 26,7, zo blijkt uit gisteren gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Anja van der Laan

Geplaatst: 14 januari 2021 om 06:00

Het Noorden kent van oudsher een relatief lage arbeidsdeelname, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS.   FOTO: ANP
0%

Al jaren is de bijstandsdichtheid in het Noorden – net als in de grootste steden – gemiddeld hoger dan in de rest van Nederland. ,,Het zijn gebieden met een relatief lage arbeidsdeelname”, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Ook het gemiddeld lagere opleidingsniveau kan een rol spelen.

Leeuwarden hoort – samen met Groningen – bij de acht gemeenten met het hoogste aandeel bijstandsontvangers. Landelijk spant Rotterdam de kroon met 68 op duizend inwoners. Op Ameland is dit promillage het laagst van alle gemeenten: 2.

In Leeuwarden valt op dat het aandeel huishoudens met een bijstandsuitkering sinds juni 2009 sterk is toegenomen. Destijds was de verhouding nog 33 per duizend.

Corona-effect

Met het uitbreken van de coronapandemie ontstond landelijk voor het eerst sinds 2017 een toename van het aantal bijstandontvangers, meldt het CBS. ,,Het effect lijkt nog relatief bescheiden, we zitten er nog middenin. Er is nog geen massaal baanverlies maar dat kan nog komen”, aldus Van Mulligen. Bovendien kunnen ontslagen werknemers vaak eerst een WW-uitkering krijgen. Mensen met flexcontracten zijn sneller op de bijstand aangewezen.

In Leeuwarden ging het aandeel bijstandsontvangers omhoog van 49,9 per duizend inwoners eind juni 2019 naar 50,1 vorig jaar. In Harlingen was het verschil groter: van 35,3 naar 36,9.

Het is volgens het CBS te vroeg om iets te zeggen over de impact van corona op verschillende regio’s.

Terugkerende trend

Dit jaar liep het totaal aantal uitkeringen in Nederland op van 415.080 in februari naar 429.960 in juli. Daarna daalde het, een jaarlijks terugkerende trend. Van Mulligen: ,,Daar zit een seizoenseffect in, in de zomermaanden krijgen meer mensen vaak een tijdelijke baan.” Eind oktober was de stand 425.000 uitkeringen, ruim tienduizend meer dan in dezelfde maand in 2019. In Fryslân zaten in februari 16.100 mensen in de bijstand, tegenover 16.570 in juli. Recentere cijfers zijn er nog niet.

Van alle inwoners van Nederland kregen halverwege vorig jaar gemiddeld 28 per duizend bijstand. Halverwege 2009, aan het begin van de economische crisis, was de doorsnee 22 op de duizend. Dat liep op tot ruim 30 in 2017. Daarna zette een daling in.

Mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen krijgen netto 1536,34 euro per maand, alleenstaanden netto 1075 euro per maand.

In de periode 2009-2020 was het aandeel vrouwen in de bijstand ieder jaar hoger dan mannen. Dat is niet veranderd. Het aandeel vrouwen nam wel iets af van 31,6 naar 31,5 per duizend. Bij mannen ging het promillage omhoog van 23,6 naar 24,2.

 

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

10 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

19 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten