Biodiversiteitsherstel vraagt om actie en inzet van alle betrokken partijen

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel timmert dit jaar flink aan de weg om de biodiversiteit te verbeteren en bewustzijn hierover te vergroten. Bij burgers, overheden, allerlei organisaties en de landbouw. De financiële impact voor alle betrokkenen is echter groot.

Simon Talsma

Geplaatst: 21 januari 2021 om 19:00

Een houtwal bij Twijzelerheide, kenmerkend voor het coulisselandschap in de Friese Wouden. Volgens LTO wordt er in Nederland wel eens meer van houtwallen gesnoeid dan volgens het beheersplan noodzakelijk is, een gevolg van de huidige wijze van oppervlakteberekening van weilanden die ongunstig uitvalt in boomrijke landbouwgebieden.   FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
0%

Voorzitter Louise Vet, onder andere emeritus hoogleraar Ecologie aan de Wageningse universiteit, presenteerde gisteren bij de aftrap van het nieuwe jaar van de stichting een hele waslijst van acties die er dit jaar worden opgezet en voortgezet om de biodiversiteit in Nederland een duwtje in de goede richting te geven. Ze is er zeker van dat de biodiversiteit in ons land kan verbeteren, maar dan is wel de inzet van heel veel personen en organisaties nodig.

Zelfs bij het opzetten van allerlei verbetertrajecten op korte termijn zal de biodiversiteit de komende tien jaar nog wel iets verder afnemen, hield ze de toehoorders bij het webinar gistermiddag voor. Pas daarna is er met de inzet van boer, burger, overheid en allerlei organisaties weer zicht op een groei van de biodiversiteit.

Campagne

Met vele tientallen betrokken organisaties uit bedrijfsleven, onderzoek, voorlichting, onderwijs, maatschappelijke organisaties en boeren worden er de komende jaren binnen een deltaplan initiatieven opgezet. Voorbeelden hiervan zijn een campagne om de grijze, bebouwde omgeving groener te maken en het weer uitreiken van een biodiversiteitsprijs. Ontzettend belangrijk volgens Vet is het opzetten van een traject in de landbouw om het boeren met meer natuur ook financieel mogelijk te maken.

We kunnen wel heel veel van deze boeren vragen, maar daar moet wel voldoende financiering voor zijn. Ze zitten vast aan steeds hogere kosten 

In de sector zijn volgens de voorzitter grote stappen te zetten, mede omdat ze zorg dragen voor een groot deel van het landschap. ,,We kunnen wel heel veel van deze boeren vragen, maar daar moet wel voldoende financiering voor zijn. Ze zitten vast aan steeds hogere kosten en gaan mede daardoor meer produceren en dat heeft invloed op de biodiversiteit. Dat veranderen kán, maar dan moeten ook de verdienmodellen veranderen. En daar moet de hele keten aan meewerken.”

Lees ook: Provincie Fryslân moet internationele voorloper worden bij duurzamere landbouw

Een stapeling van verdiensten vanuit verschillende hoeken, zoals overheden, waterschappen, waterzuiveringsbedrijven én meer geld van burgers voor producten en diensten, moet volgens de voorvrouw mogelijk zijn. Maar ook banken zullen in toenemende mate hun invloed laten gelden, is haar overtuiging.

Investeerders

Met de groeiende aandacht die er nu al is voor het onderwerp verwacht Vet dat banken ook zullen volgen. ,,Banken en investeerders kijken kritisch naar biodiversiteit als het gaat om investeringen. Je bent én blijft interessant als je biodiversiteit behoudt en verbetert. Als je hier geen aandacht aan besteedt, doe je er straks niet meer toe.”

Biologische processen zijn zeer belangrijk en het is in het belang van de boeren en ons allemaal dat we verantwoordelijkheid en regie nemen

Binnen de landbouw dringt ook steeds meer het besef door van behoud en verbetering. ,,Een boer is nu eenmaal afhankelijk van leven en biodiversiteit”, betoogde voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord uit Dwingeloo. LTO is een van de partijen die betrokken is bij het Deltaplan Biodiversiteit waar de stichting van Vet zich voor inzet. ,,Biologische processen zijn zeer belangrijk en het is in het belang van de boeren en ons allemaal dat we met alle partijen de verantwoordelijkheid en regie nemen.”

Volgens de boerenvoorzitter is het verdienmodel, waar ook Vet over sprak, een belangrijke factor bij de transitie. ,,Naar verwachting biedt het nieuwe Europese landbouwbeleid daarbij kansen en mogelijkheden.”

Waarschuwing

Hij gaf daarbij de toehoorders wel een waarschuwing mee. ,,Het is belangrijk om te blijven monitoren of die financiële middelen er wel toe leiden dat de biodiversiteit echt verbetert. Anders mist het zijn doel.”

Lees ook: Duurzamer boeren is voor iedere boer weer anders

Bruins pleit er bij de landelijke overheid voor dat er aandacht besteed wordt aan wet- en regelgeving die de gewenste richting in de weg staat. Als voorbeeld noemt hij de oppervlakteberekening van landbouwgrond die nu wordt gehanteerd. Zo worden houtwallen volgens hem wel eens extra gesnoeid. Vanuit de lucht wordt de oppervlakte van het perceel in de landbouwtelling aangehouden en land dat onder de bomen ligt, telt dan niet mee. Voor de boer in kwestie betekent dit dat hij volgens de landelijke overheid minder grond heeft, daardoor minder mest mag uitrijden en dus minder dieren kan houden wil hij grondgebonden werken.

Rijkswaterstaat

Ook een organisatie als Rijkswaterstaat is steeds meer bezig om een groeiende verscheidenheid in de natuur aan te brengen, liet directeur-generaal Michèle Blom gisteren weten. ,,We stellen ons steeds vaker de vraag hoe we gebieden die we beheren, land en water, beter gebruiken met meer aandacht voor de natuur.”

Jaarlijks besteedt de rijksorganisatie volgens haar 125 miljoen euro aan het behouden en verbeteren van de biodiversiteit. Een van de aansprekende projecten, stelt ze, is het beheer van de Marker Wadden in het IJsselmeer.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten