‘Gebed is de weg naar de oecumene’

Rome Paus Franciscus spreekt opvallend mild en hoopvol over de oecumene. Aan het slot van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, afgelopen zondag, citeerde hij het evangelie van Johannes (Johannes 15.9): ‘Zoals de Vader Mij heeft lief gehad, zo heb ook Ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde’. ‘Wij gedoopten zijn de ranken uit dezelfde wijnstok. We kunnen alleen groeien en vruchten voortbrengen als we met Jezus verenigd zijn’, aldus de paus.

Frans Wijnands

Geplaatst: 29 januari 2021 om 17:00

De vesperviering waarin kardinaal Kurt Koch voorging. Hij las daar de preek voor die Franciscus eigenlijk zou houden.   FOTO: EPA
0%

Al tientallen jaren zoeken rooms-katholieken en protestanten de weg naar eenheid in Christus. Samen hetzelfde geloof belijden zou moeten betekenen samen dóén. Maar het blijft steeds bij goede woorden; elk praktijkgeval van samen vieren vindt ongenade in de ogen van de Vaticaanse hoeders van de ware leer, zoals in de zomer van vorig jaar toen de Congregatie voor de Geloofsleer een gemeenschappelijke Avondmaalviering in Duitsland afwees.

De paus probeert het nu nog maar eens met een dubbele oproep: alle vooroordelen en kritiek op elkaar afbouwen en het gebed zoeken. Het gaat volgens hem niet om oppervlakkige rituelen maar de eenheid heeft de zorg nodig zoals die van een ervaren wijnbouwer die zich om de gehele wijnstok bekommert. ‘Laten we ons niet langer op de wonden uit het verleden fixeren. De oecumene leeft bij de gratie van het gezamenlijke gebed, oprechte zoektocht naar eenheid en de gezamenlijke inzet voor de hele mensheid, met name voor de minder en minst bedeelden’.

Laten we ons niet langer op de wonden uit het verleden fixeren

Ook zijn voorgangers hebben zich ingezet voor de oecumene, maar trapten telkens weer op de rem als de verwachtingen te hoog opliepen. Zoals bij het befaamde bezoek van paus Benedictus XVI aan zijn geboorteland Duitsland, in 2011. In het Augustijnenklooster van Erfurt nam hij weliswaar deel aan een oecumenische gebedsdienst, maar kondigde tot grote teleurstelling van de protestanten geen concrete verdere stappen aan op weg naar de eenheid.

Paus Franciscus nam in 2016 in het Zweedse Lund deel aan de viering van 500 jaar reformatie. Ook toen werd vooral de nadruk gelegd op wat katholieken en protestanten verbindt. ‘Wij willen danken voor de vruchten van de reformatie en vergiffenis vragen voor de verdeeldheid’, aldus de Lutherse Wereldfederatie.

Eenheid

Al in 1960 richtte paus Johannes XXIII het ‘Secretariaat ter bevordering van de christelijke eenheid’ op. Later werd die naam gewijzigd in het ‘Secretariaat voor de Eenheid onder de christenen’. Kardinaal Willebrands is vele jaren – zelfs toen hij al aartsbisschop van Utrecht was – zeer nauw betrokken geweest bij de oecumene; als secretaris en later als voorzitter van dat Eenheids-secretariaat. Hij heeft grote invloed gehad op het op gang brengen van tal van oecumenische contacten.

De huidige voorzitter, kardinaal Kurt Koch las afgelopen zondag in de St. Paulus-Buiten-de-Muren in Rome de preek voor die de paus had willen houden, maar die vanwege ischias de afsluitingsplechtigheid niet kon bijwonen. Samen met de vertegenwoordiger van de anglicaanse gemeenschap bij de Heilige Stoel en directeur van het Anglicaans Centrum in Rome, aartsbisschop Ian Ernest en de vertegenwoordiger van de Roemeens-orthodoxe kerk in Italië, bisschoppelijk vicaris Atanasie van Bogdania, bad kardinaal Koch enige tijd in de crypte bij het graf van de apostel Paulus. Onder de door corona beperkte aantal deelnemers aan de gebedsdienst was ook de pastor van de evangelisch-lutherse gemeente in Rome, Michael Jonas.

Eenheid bevorderend

Curie-kardinaal Koch benadrukte in een vraaggesprek met Radio Vaticana nog eens dat het gebed het fundament van de eenheid onder de christenen is. Bidden met elkaar en voor elkaar bevordert eenheid.

De teksten van de Gebedsweek werden dit jaar voorbereid door de protestantse zustergemeenschap van Grandchamp in Zwitserland. Deze kloostergemeenschap is van begin af aan geïnspireerd geweest door de spiritualiteit van de internationale, christelijk-oecumenische Gemeenschap van Taizé. Vooral door het gebed en de stilte. De protestantse zusters kozen als leidraad van de Gebedsweek het Johannes-evangelie waar de paus nadrukkelijk naar verwees: ‘Blijf in Mijn liefde’.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

9 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

18 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten