Dwars door de Winter: Vocaal kwartet Qlassy is nu onderdeel van onlinediensten

Sinds de coronauitbraak ligt er veel op zijn gat in de wereld van amateurkunst en -cultuur. Toch is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Vocaal kwartet Qlassy uit Easterein is nu online te horen.

Ruurd Walinga

Geplaatst: 31 januari 2021 om 17:00

Een foto uit het pre-coronatijdperk. Van links naar rechts: Geeske Strubbe-Yntema, Janna Reitsma, Tryntsje Bouma en Sjoukje Heins.   FOTO: QLASSY
0%

Een video-opname? De vier dames van Qlassy hadden er zelf nooit aan gedacht. Ze traden zo nu en dan op in kerkdiensten, op bruiloften en tijdens intieme zondagmiddagconcerten. Door corona zijn er nu fraaie opnames van de vier dames te zien.

Wie de onlinediensten van de protestantse gemeente in Easterein volgt, komt de dames geregeld tegen. In april werden tien (Opwekkings)nummers van hen opgenomen in de monumentale Martinikerk. De registratie van het nummer Create in me a clean hart is deze week te zien op de site van Keunstwurk in het kader van het project Dwars door de winter.

Toepasselijk nummer

Het nummer is opgenomen tegen de achtergrond van de bijzonder kraak in de kerk. ,,Wy fûnen dit wol in moai tapaslik nûmer yn dizze tiid. Wy hawwe allegearre kracht fan boppen nedich om dizze tiid troch te kommen”, aldus Janna.

Wy witte noait fan te foaren wannear’t in dûmny in opname fan ús brûkt, mar fia de sociale media krije wy sa no en dan réaksjes binnen. Dat is wol hiel moai

De vier dames, pianist Sjoukje Heins uit Easterein, Tryntsje Bouma uit Bolsward, Janna Reitsma uit Leeuwarden en Geeske Strubbe-Yntema uit Wommels, krijgen geregeld reacties op hun bijdragen tijdens de online-vieringen. Janna: ,,Wy witte noait fan te foaren wannear’t in dûmny in opname fan ús brûkt, mar fia de sociale media krije wy sa no en dan réaksjes binnen. Dat is wol hiel moai.”

Lees ook: Dwars door de Winter: Verbinding door dans en licht

Het kwartet begon in 2012 toen ze allemaal nog in hun geboortedorp woonden en de nieuwe dominee de jongeren uitdaagde mee te werken aan de diensten. Voor de begeleiding zorgt Sjoukje, die conservatorium deed en momenteel in Beetsterzwaag als muziekagoog werkt in een woonvorm voor dementerenden. De liefde voor het zingen hebben ze van jongs af aan en werd op de basisschool aangemoedigd door hun meester Hingst.

Q van quatre

De naam Qlassy verraadt dat ze niet alleen maar geestelijke liederen zingen. De ‘q’ staat voor quatre (vier). Daarnaast willen ze classy muziek brengen, van gospel tot Top 40-muziek. ,,En wy wolle it moai útdrage: stylfol, sprekkend, mar ek blier”, vult Janna aan. ,,Wy hawwe echt nocht oan it sjongen.” Naast Nederlands en Engels zingen de dames in het Fries, zoals Lit ús dêrom drinke van Gerrit Breteler.

Lees ook: Dwars door de Winter: Nils (12) maakt actiefilm ‘Aquagirl’

Het afgelopen halfjaar zijn de vier dames van Qlassy niet meer bijeen geweest om te oefenen. Dat had niet alleen met de coronamaatregelen te maken, maar ook met het feit dat Janna in september beviel van een baby. In maart verwacht Geeske een kleine. ,,Mar sadre it wer kin, wolle wy wer by elkoar komme”, zegt Janna.

www.keunstwurk.nl/dwars-door-de-winter-breng-jouw-kunsten-in-beeld

Dwars door de winter is een project van Keunstwurk dat wekelijks in de krant wordt beschreven

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten