Wat zijn de gevolgen van de pandemie op de Friese arbeidsmarkt?

Uit het onderzoek Corona in Fryslân van het FSP blijkt dat veel Friezen zich zorgen maken over hun werk en inkomen.

Van onze adverteerders
  PEXELS.COM
0%

Dit geldt al helemaal voor de zelfstandigen die een kantoor huren in Groningen of Friesland. Het FSP verwacht daarentegen wel dat de gevolgen van het coronavirus op werk en inkomen zullen verschillen per regio. Dit is het geval aangezien alle regio’s in Fryslân een eigen arbeidsmarktstructuur en opbouw van de beroepsbevolking kent. Wel blijkt dat veel Friezen werken in een sector met grote of zeer grote krimp, dit geldt namelijk voor ongeveer een derde van de Friese werknemers. Dit kan gehaald worden uit de cijfers van UWV

Verschillen per regio

Het UWV verwacht dat er per regio grote verschillen zullen zijn op het gebied van de werkgelegenheid. Werken er in een bepaald gebied veel mensen in een sector die krimpt? Dit zal grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in deze specifieke regio. Ook de verhouding tussen werknemers in vaste loondienst, werknemers met een flexibele baan en zelfstandige ondernemers zegt iets over het verwachte banenverlies. In de afgelopen jaren is deze verhouding drastisch veranderd. Dit komt met name door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Zo is het aantal zelfstandigen in Nederland toegenomen, net zoals de werknemers met een flexibel arbeidscontract. Ook zijn er meer oproep- en uitzendkrachten in ons land, terwijl het aantal mensen met een vaste baan juist afgenomen is volgens de cijfers van het CBS. 

Friese arbeidsmarkt redelijk getroffen

Door de werkgelegenheidsstructuur van de Friese economie behoort Friesland tot de Nederlandse regio’s die gemiddeld getroffen zijn door de pandemie. In Fryslân zijn namelijk een paar sterke sectoren, waar zorg en welzijn een goed voorbeeld van is. Ditzelfde geldt ook zeker voor agrofood. De werkgelegenheid is in deze sectoren relatief groot ten opzichte van de rest van Nederland. Op het moment werken dan ook veel Friezen in de industrieën die groei vertonen of in ieder geval geen tot weinig krimp. De provincie wordt hierdoor niet zo sterk getroffen door het coronavirus en de hierbij horende maatregelen als andere Nederlandse provincies. Het zou zelfs kunnen dat bepaalde sectoren in Friesland extra mensen gaan aannemen. Zo is er een landelijke stijging van het aantal vacatures voor de functie helpende, meldt het UWV> Ook de postdiensten zoeken meer medewerkers.

Ook slecht nieuws

Toch gaat het niet alleen maar goed met de arbeidsmarkt in Friesland als gevolg van het coronavirus. Er vallen namelijk ook zeker wel klappen. Zo zijn er veel Friezen die werken in de detailhandel-non food, oftewel de horeca, en in het toerisme. Deze sectoren lijden zwaar onder de pandemie. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat een derde van de Friese werknemers een baan hebben in kwetsbare sectoren, wat ongeveer 80 duizend inwoners van Fryslân zijn. Een groot deel van hen werkt in de exportgerichte industrie, terwijl in deze sector ook nog eens veel uitzendkrachten aan het werk zijn. 

Regionale verschillen in Friesland

Werk, wat een monitor van het FSP is, laat binnen Friesland grote verschillen zien in de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat inwoners van de Waddeneilanden met name werken in het toerisme en de horeca. De agrofood is in Noordwest-Fryslân juist een belangrijke sector, terwijl in Noordoost-Fryslân mensen met name werken in de bouw en industrie. Het openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening is juist weer populair in Leeuwarden. Dit zorgt ervoor dat de impact van de pandemie niet hetzelfde is voor alle Friese regio’s. De Friese Zuidwesthoek lijkt vooralsnog het meest geraakt te worden., wat komt doordat hier veel mensen werken in de horeca, het toerisme en de industrie. Dit toont Rabo Research aan.

De redacteuren van het Friesch Dagblad zijn niet betrokken bij de inhoud van dit gesponsorde artikel.

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten