Kappers in Burgum doen vanavond twee uur het licht aan, voordat het voorgoed uitgaat

Als er niets verandert in het coronabeleid, gaan er kapsalons omvallen. De kappers doen daarom vanavond als protestactie twee uur lang het licht aan, nu het nog kan.

Jan-Peter Soenveld

Geplaatst: 18 februari 2021 om 17:00

Ellen Wester voor haar kapsalon in Burgum. Ze doet mee aan protestactie.   FOTO: HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
0%

Midden in het interview moet kapper Ellen Wester uit Burgum het telefonische gesprek eventjes staken. Aan de andere kant van de lijn klinkt ze geëmotioneerd.. ,,Sorry, it brekt my efkes op. Alles watsto opboust, ferdwynt as snie foar de sinne.”

Het is inmiddels twee maanden geleden dat Wester een klant in haar kapperstoel had. Net als veel andere kapsalons, valt haar onderneming Westersalon aan de Lageweg grotendeels buiten de steunmaatregelen van de overheid. ,,Do moatst 30 prosint omsetferlies hawwe. En dêr komt by dat ik in partner ha dy’t jild fertsjinnet. Dat wurdt meirekkene. Hy moat myn kosten foar syn rekening nimme.”

Alle begrip

Want terwijl inkomsten uitblijven, lopen de kosten gewoon door. ,,Wy hawwe der alle begryp foar dat de doarren ticht moasten. Dit is in pandemy dy’t ús allegearre treft en wy moatte dy mei elkoar oplosse. Mar wy binne al sa lang sletten, sûnder temjittekomming. Wy moatte of iepen, of der moat mear betelle wurde. Oars geane wy gewoan ta ûnder.”

Ik ken ek kollega’s mei persoaniel. Dat moat gewoan trochbetelle wurde, wylst der mar in fraksje fergoede wurdt

En dan heeft Wester als zzp’er naar eigen zeggen nog geluk. ,,Ik sjong it noch wol efkes út. Mar ik ken ek kollega’s mei persoaniel. Dat moat gewoan trochbetelle wurde, wylst der mar in fraksje fergoede wurdt. It fernuveret my dat der net mear fallisseminten binne.”

Lees ook: 2600 bedrijven in Fryslân doen steunaanvraag om lonen door te kunnen betalen tijdens coronacrisis

Zelf moet Wester al in gesprek met de verhuurder van haar bedrijfspand, om tot een oplossing te komen. ,,En ik ken minsken dy’t de sparrekken fan harren bern iepenbrutsen hawwe om de rekkens te beteljen. Of dy’t har pensjoenpot oansprutsen hawwe. Moatst dy foarstelle, dan hasto dyn hiele libben wurke en dan is it aanst fuort. En ik moat no myn man freegje om sinten. Dat ha ik nea dwaan hoegd. Wy wiene altyd lykweardich en no bin ik ôfhinklik.”

Stil protest

Wester doet samen met een stuk of tien andere kapsalons uit Burgum mee aan de landelijke actie. ,,It is in stil protest”, licht Wester toe. ,,Wy wolle witte litte dat it wetter ús oan de lippen stiet en it ljocht giet aanst in kear út. Foargoed.”

Lees ook: Met mogelijkheid tot afhalen is de eerste stap naar gewone winkelopening gezet

ANKO, de branchevereniging van kappers en mede-initiatiefnemer van de actie, wijst ook op buurlanden België en Duitsland. Daar zijn de kappers alweer aan het werk, ‘om het welzijn van de inwoners te vergroten’. ,,Kappers blijken in de praktijk gewoon essentieel”, zegt ANKO-voorzitter Maurice Crusio in een persbericht. Ook bestaat er een kans dat mensen naar het buitenland afreizen voor een knipbeurt. Crusio wijst er verder op dat kapsalons de hygiënemaatregelen goed naleven.

De klant en de kapper drage in mûlkapke en wy bliuwe fuort fan de foarkant fan de klant. En wy ontsmette foar en nei de besite

Wester beaamt dat. ,,De klant en de kapper drage in mûlkapke en wy bliuwe fuort fan de foarkant fan de klant. En wy ontsmette foar en nei de besite. Dat bart yn de supermerk net.” ANKO wijst er verder op dat er nu kappers illegaal en ongecontroleerd aan het werk gaan. ,,Lit ús dan iepengean mei sichtbere maatregels”, vindt Wester.

,,It is sa ûnterjochte”, vervolgt ze. ,,Wy soene dizze krisis mei ús allegear drage moatten, mar de soarch betellet mei ‘lijf en leden’ en de middenstân betellet de rekken. Dat hearre wy mei ús allen te dwaan.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten