Fries Film Archief start met digitaliseren Fries audio-erfgoed en krijgt andere naam

Het Fries Film Archief begint dit jaar met het digitaliseren van Friese audiobestanden om ze voor een breed publiek beschikbaar te maken. De provincie Fryslân heeft hiervoor vijftigduizend euro vrijgemaakt. Tresoar heeft eenzelfde bedrag vrijgespeeld.

Sippie Miedema

Geplaatst: 19 februari 2021 om 07:00

Jurjen Enzing en Syds Wiersma in het depot van het Fries Film Archief.   FOTO: MARCHJE ANDRINGA
0%

De resterende zestigduizend euro hoopt het Fries Film Archief via fondsen en crowdfunding bij elkaar te krijgen. Het geld is bedoeld voor de periode 2021-2024.

Het audio-erfgoed is volgens archivaris Syds Wiersma ,,klearebarre goud”. Zo zijn er belangrijke collecties op het gebied van de Friese literatuur, taal, kleinkunst en muziek. Het idee is dat, net als bij film, de collectie uiteindelijk online te beluisteren is. Een mooi voorbeeld van het ‘goud’ is de literaire audiocollectie van Tresoar.

In het slop

Het voormalige Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) verzamelde spoelen, cassettebandjes en cd’s met interviews en lezingen met Friese schrijvers. Nadat het FLMD met de Provinciale Bibliotheek opging in Tresoar raakte het archiveren van het materiaal langzamerhand in het slop.

Onderstaand een van de geluidsfragmenten die al gedigitaliseerd is: een interview over de 'dichterstelefoon' met schrijver Josse de Haan.

Ook het Fries Poparchief ligt bij Tresoar. Deze collectie moet nog bijna geheel worden beschreven. In tegenstelling tot de literaire collectie zal de muziek niet online worden geplaatst, vanwege de rechten. Wel wordt er naar gestreefd de collectie goed doorzoekbaar te maken, zodat het eenvoudiger wordt opnames van een bepaalde band terug te vinden.

Het Fries Film Archief krijgt binnenkort een andere naam: Fries Film en Audio Archief (FFAA)

De grootste Friese audiocollectie ligt bij Omrop Fryslân. Het betreft de radioarchieven van de RONO, Radio Fryslân en Omrop Fryslân. Omrop Fryslân heeft een eigen archieftaak, maar belangrijke radioprogramma’s uit het verleden van de Omrop – bijvoorbeeld op het gebied van Friese taal, literatuur, muziek en kleinkunst – kunnen in het Fries Audio Archief worden opgenomen. Het Fries Film Archief krijgt binnenkort een andere naam: Fries Film en Audio Archief (FFAA).

Materiaal gezocht

Organisaties en personen die denken te beschikken over waardevol Fries audiomateriaal kunnen contact opnemen met het Fries Film en Audio Archief. Er wordt dan bekeken of dit materiaal in het nieuwe audioarchief kan worden opgenomen.

Het Fries Film Archief is groot geworden doordat particulieren hun film- en/of videocollecties ter beschikking stelden aan het filmarchief. Het FFAA hoopt hetzelfde te bereiken met audiomateriaal.

Lees vandaag meer in onze Kultuer-bijlage

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten