Verbijstering over afspraak met gasbedrijven: ,,Het lijkt alsof er een dealtje is gesloten”

,,Verbijsterend” noemt Jochem Knol van de Statenfractie van GrienLinks de afspraak die voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) half december heeft gemaakt met alle gasbedrijven die een vergunning hebben voor kleine velden op land.

Theo Klein

Geplaatst: 20 februari 2021 om 10:00

Protestgroepen voeren een gesprek met toenmalig minister Eric Wiebes in Den Haag.   FOTO: PIERRE CROM
0%

In dat convenant zegt Wiebes toe dat hij voor meer draagvlak probeert te zorgen in de regio voor gaswinning in kleine velden. De gasbedrijven zien als tegenprestatie af van een beroep op de zogenoemde Nieuwe Regeling Investeringsaftrek.

In zijn overwegingen in de brief aan de Tweede Kamer over het convenant, verzonden op 17 december vorig jaar, wijst Wiebes erop dat gasbedrijven een positieve bijdrage moeten leveren aan een regio waar gas wordt gewonnen ‘door het ter beschikking stellen van kennis en middelen’.

Principieel fout

Maar zelfs al zou al het bespaarde geld van die regeling naar de regio vloeien ter compensatie voor de overlast, dan nog is het een principieel foute werkwijze, stelt Knol. ,,De overheid hoort eerst een vergunningsprocedure te volgen. Als na afweging van alle belangen dan afspraken worden gemaakt over compensatie, dan is het een ander verhaal, hoe je verder ook over gaswinning denkt. Maar hoe kan een overheid voorafgaand aan een procedure al zeggen ‘wij krijgen geld en dat gaat naar de gaswingebieden’. Ik sprak iemand uit die regio die het naar omkoperij vond rieken.”

De koppeling met het vergroten van het draagvlak als tegenprestatie klinkt eng

Het staat Jeannette van der Velde stichting Gas GasDrovF nog niet helemaal helder voor ogen wat het convenant behelst. ,,Ik weet niet of ik het goed begrijp, maar het klinkt alsof er zo geld wordt vrijgemaakt dat naar de regio’s gaat. Maar gaat dit niet ten koste van het belang van de individuele burger? En de koppeling met het vergroten van het draagvlak als tegenprestatie klinkt eng.”

Haar stichting ijvert er wel voor dat, als er toch geboord gaat worden, de lokale omgeving goed gecompenseerd wordt voor overlast en schade. ,,Maar wij zijn hier, net als vaker is gebeurd door het ministerie van EZK, helemaal niet bij betrokken geweest.”

Dat het geld van de investeringsaftrek als steun naar de regio gaat is volgens haar ook nog maar de vraag. ,,Dan zou het ministerie wel met een persbericht naar buiten zijn gekomen dat er geld naar de gebieden gaat waar gas gewonnen gaat worden.”

Ternaard als voorbeeld

Volgens Knol is het veel zuiverder om een procedure zoals in Ternaard te volgen. Daarbij zijn ook burgers en lokale organisaties betrokken. ,,Ik ben niet gelukkig met de gasboring, daar maar de procedure is in ieder geval transparant. Dit convenant is vrij sneaky gebeurd waar toevallig een paar Kamerleden achter zijn gekomen. Het lijkt alsof er een dealtje is gesloten met de oliemaatschappijen.”

Het convenant is voor GrienLinks aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. ,,Wij willen weten of gemeenten en provincies op de hoogte waren van deze afspraken en of ze betrokken waren bij deze afspraken.”

Het ministerie kan pas maandag met een reactie komen.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten