Interimmer moet stichting het Lichtpunt in Kollumerzwaag uit bestuursimpasse halen

Twee besturen van het Lichtpunt in Kollumerzwaag staan al sinds de zomer van vorig jaar lijnrecht tegenover elkaar. „Wy binne no wer yn dialooch mei mekoar en dat fyn ik al winst.”

Richard de Boer

Geplaatst: 20 februari 2021 om 16:00

Bouwwerkzaamheden aan de Foarwei in Kollumerzwaag, naast de opvangboerderij (Foarwei 111). Stichting Lichtpunt bouwt hier twintig nieuwe appartementen.   FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
0%

Het christelijke opvang- en ontmoetingscentrum Lichtpunt in Kollumerzwaag worstelt al enkele maanden met twee gescheiden besturen die tegenover elkaar zijn komen te staan. Alle contacten met de stichting Opvang en Ontmoeting Lichtpunt (O&O), die het opvangwerk voor dak- en thuislozen coördineert, werden afgelopen zomer opgezegd door het bestuur van de drie overige stichtingen die kringloopwinkel de Lichtpuntloods als basis hebben.

Om het contact tussen de besturen te herstellen, heeft stichting O&O begin dit jaar manager Machiel Talsma, afkomstig van zorggroep Patyna, aangetrokken. „Wy binne no wer yn dialooch mei mekoar en dat fyn ik al winst”, zegt Talsma. „Mar ik fernim al dat er noch in soad jûkt, om’t de organisaasjes yn it ferline elk har eigen keuzes makke hawwe.”

Bestuurlijke spaghetti

Aanleiding voor de bestuursimpasse vormt de organisatorische vernieuwing die de stichting O&O vorig jaar heeft doorgevoerd om als zorginstelling te kunnen worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een jaar geleden werd hiervoor een ‘commissie van drie’ aangesteld met oud-burgemeester Bearn Bilker als voorzitter. Die moest onderzoeken wat er kon worden verbeterd aan de organisatie. De commissie constateerde dat het Lichtpunt een ‘ondoorzichtige organisatie’ is die bestaat uit een ‘bestuurlijke spaghetti’ van vier onderling moeizaam communicerende stichtingen.

 

Wij wilden altijd opvang bieden aan mensen die juist door al die wetten en regels tussen wal en schip zijn geraakt

Om aan de eisen van de Wlz te voldoen, werd de stichting O&O op 1 juli 2020 van een raad van bestuur en een raad van toezicht voorzien. „Het Lichtpunt is altijd wars geweest van wet- en regelgeving”, zegt Hetty Kazimier-Van der Zwaag van de raad van toezicht. Als dochter van de in 2016 overleden gereformeerde zendingswerker Pieter van der Zwaag die het Lichtpunt in 1977 oprichtte, is zij al van kindsbeen af betrokken bij de organisatie.

„Wij wilden altijd opvang bieden aan mensen die juist door al die wetten en regels tussen wal en schip zijn geraakt. Daarvoor hebben we eigen financiering en zijn we eigen baas. Bij die oorsprong willen we blijven, maar de wereld is in de tussentijd veranderd en we hebben niet altijd meer de vrijheid om het zo te doen. We komen niet onder de nieuwe wetgeving uit en dat is ook de reden dat er een nieuw bestuursmodel is gekozen.”

Dienstbaarheid

Naast een bestuurlijke reorganisatie wilde de stichting O&O ook beter inzicht in de geldstromen van de andere Lichtpuntstichtingen. Ook wilden zij hun dienstbaarheid aan O&O helder krijgen. Want hoewel het opvangwerk het fundament vormt van het Lichtpunt, kwam in 2019 maar een kwart van het resultaat van de kringloopwinkel ten gunste van O&O.

Het bestuur van de drie andere stichtingen – stichting Lichtpunt, de Lichtpuntloods en steunfonds Vrienden van het Lichtpunt – wilde echter geen bemoeienissen van O&O met hun financiën, en wilden ook niet mee in het nieuwe bestuursmodel. Bovendien vond men O&O te klein om als Wlz-uitvoerder te kunnen voldoen aan alle regelgeving.

 

We zijn op dit moment onterecht uit elkaar gegroeid, maar ik wil bruggen slaan om bij de oorsprong te blijven

De contacten met O&O werden verbroken. De bestuursleden stellen dat zij „hebben besloten om te blijven zoals Lichtpunt oorspronkelijk is opgezet, namelijk als een vrijwilligersorganisatie”.

Hetty Kazimier zegt wel te begrijpen waarom de besturen tegenover elkaar zijn komen te staan. „Vanuit de Lichtpuntloods denkt men: ze gaan verder professionaliseren en straks neemt men alleen mensen op die geld meebrengen, dus wat heb je nog nodig van de loods? Daarom zijn we op dit moment onterecht uit elkaar gegroeid, maar ik wil bruggen slaan om bij de oorsprong te blijven en die samen weer op te bouwen.”

Nieuwbouw

De bestuursimpasse viel samen met de nieuwbouw van twee wooncomplexen naast de opvangboerderij aan de Foarwei die nog in volle gang is. Er worden twintig appartementen gebouwd, zodat er samen met de opvangboerderij aan 34 mensen onderdak kan worden geboden.

Met de nieuwbouw, die nodig was na de verwoestende brand die het opvangcentrum in december 2017 trof, is zo’n 2,5 miljoen euro gemoeid die vanuit de vastgoedstichting Lichtpunt wordt gefinancierd. De verwachting is dat het gebouw in het najaar opgeleverd worden. Dan zal stichting O&O de appartementen gaan huren van de stichting Lichtpunt.

 

Ik kies derfoar om net drekt yn in struktuerdiskusje te bedarjen, mar om it kliïntenperspektyf foarop te stellen. Dat is wêr’t elkenien belutsen by is

De eerste gesprekken tussen Talsma en het bestuur van de loods gaan vooral over praktische zaken rond de nieuwbouw, de huurprijzen en inhoudelijke zaken. „Ik kies derfoar om net drekt yn in struktuerdiskusje te bedarjen, mar om it kliïntenperspektyf foarop te stellen. Dat is wêr’t elkenien belutsen by is. En dan hawwe je it net oer macht, mar oer de ynhâld.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten