Commentaar: Provinciale Staten willen gratis bier voor alle musea in Fryslân

Het cultuurbeleid in Fryslân ging recent op de schop. Niet langer moesten dezelfde instellingen, initiatieven en organisaties jaar op jaar standaard subsidie toegekend krijgen. Er moesten vernieuwende plannen worden gepresenteerd, er moest ruimte komen voor nieuwkomers.

Peter Halbersma

Geplaatst: 22 februari 2021 om 12:00

Wat de Staten nu zeggen is: ‘gratis bier voor iedereen’. En dat past volksvertegenwoordigers niet die de verantwoordelijkheid dragen voor gemeenschapsgeld.   FOTO: HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF
0%

Maar die nieuwe opzet lijkt na de eerste ronde al weer ten einde; al vóórdat de eerste evaluatie van het beleid heeft plaatsgevonden, willen de Staten er al geld bij, om afvallers alsnog hun subsidie toe te kennen.

Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Het was namelijk op de vingers na te tellen dat je met hetzelfde budget, en met meer en nieuwe spelers, niet iedereen kunt voorzien. Vrij naar de commissie-stikstof: Niet Alles Kan Overal.

Schok door culturele wereld

Musea en culturele instellingen werden in 2020 door twee subsidiecommissies getoetst op hun ‘Ferhaal fan Fryslân’. Bij voldoende waardering kregen ze direct een bedrag voor vier jaar. De beoordelingscommissies waren gevuld met vooral mensen van buiten Fryslân - om de schijn van belangenverstrengeling nu eens tegen te gaan. Medio 2020 kwamen ze met hun advies. Er ging een schok door de culturele wereld.

Toen het Natuurmuseum zijn verhaal deed, gingen de Staten overstag. Het plafond van 4,2 miljoen euro geldt niet meer

Gepasseerde musea lieten daarop weten wat de praktische gevolgen waren van het volledig buiten de boot vallen, of van een subsidiekorting. Het Landbouwmuseum kreeg al vrij snel daarna een incidentele extra bijdrage. En toen het Natuurmuseum zijn verhaal deed, gingen de Staten overstag. Het plafond van 4,2 miljoen euro geldt niet meer.

Lees ook: Aardverschuiving bij Friese cultuursubsidie

Wenkbrauwen omhoog

,,Dit wykt ynhâldlik én finansjeel fûneminteel ôf fan it belied dêr’t jim as Steaten in klap op jûn ha”, voegde cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes de partijen toe. Ook Commissaris Brok zal de wenkbrauwen hebben gefronst, daar hij onlangs Statenleden nog opriep om insprekers niet steeds naar de mond te praten. ,,It liket bytiden as wolle wy de ynsprekkers wol deaknuffelje”, zei Brok toen. In feite wordt hetzelfde gedaan met de Friese musea.

Wat de Staten nu zeggen is: ‘gratis bier voor iedereen’. En dat past volksvertegenwoordigers niet die de verantwoordelijkheid dragen voor gemeenschapsgeld

Dat laat onverlet dat je nieuw beleid soms kunt of moet bijstellen. En dat sommige musea of hun collectie van zo grote waarde zijn dat ze moeten blijven. Een grondige evaluatie is in dit geval zeker nodig, omdat de nieuwe opzet zo veel vragen opriep. Zo leken kleine musea langs dezelfde meetlat te worden gelegd als het grote Fries Museum. Dat museum kreeg bovendien, zonder commissiekeuring, al drie van de 4,2 miljoen. En dan was er nog Mirjam Pragt van Museumfederatie Fryslân die zei dat nooit is vastgesteld wat dat ‘Ferhaal fan Fryslân’ nou eigenlijk is. En tot slot bleven de beoordelingen geheim.

Lees ook: Harde kritiek op provincie vanwege subsidies musea

Goed evalueren dus. Maar neem daar de tijd voor. Wat de Staten nu zeggen is: ‘gratis bier voor iedereen’. En dat past volksvertegenwoordigers niet die de verantwoordelijkheid dragen voor gemeenschapsgeld.

Reageren? Mail dan naar: hoofdartikel@frieschdagblad.nl

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten