Versterken van wijk en twee dorpen in Oost- en Weststellingwerf is kwestie van lange adem

Miljoenen steken de Provincie en Oost- en Weststellingwerf in een wijk en twee dorpen om de leefbaarheid te versterken. De eerste vruchten zijn zichtbaar.

Theo Klein

Geplaatst: 22 februari 2021 om 17:00

Het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt gesaneerd. Alle woningen worden gesloopt en vervangen door 144 nieuwe, gasloze huizen. Foto: Rens Hooyenga   FD
0%

Toch uniek dat de Provincie en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf al ruim tien jaar geld steken in de versterking van twee dorpen en een wijk, vindt Miranda Domenie. De sociologe van onderzoeksbureau Domenie Doelgericht Onderzoek uit Tytsjerk schreef een onlangs verschenen tussenrapport over de Aandachtsgebieden Stellingwerven.

De afgelopen tien jaar stak de Provincie in totaal 2,2 miljoen euro in het project. Beide gemeenten staken er samen minstens eenzelfde bedrag in. Het project loopt nog drie jaar. Met dat geld is op verschillende manieren gewerkt aan het leefbaarder maken van de dorpen Noordwolde en Haulerwijk en de Oosterwoldiger wijk Haerenkwartier.

Beduidend lager

Domenie: ,,Uit CBS-cijfers bleek het gemiddeld inkomen in een groot aantal wijken en dorpen in Fryslân beduidend lager te liggen dan het Friese gemiddelde. Deze drie zijn uitgekozen om te kijken of en hoe je de financiële situatie, maar ook de maatschappelijk betrokkenheid en arbeidsparticipatie kunt verbeteren.”

Mensen die het financieel beter kregen trokken naar elders. Het gemiddelde inkomen bleef daardoor laag, met alle gevolgen van dien

In de drie ‘proefgebieden’ speelden verschillende problemen waarop is ingespeeld. Het Haerenkwartier is een na-oorlogse wijk met sociale huurwoningen die hun beste tijd hadden gehad. ,,Mensen die het financieel beter kregen trokken naar elders. Het gemiddelde inkomen bleef daardoor laag, met alle gevolgen van dien.”

Lees ook: Gemeenten in Fryslân staan er financieel slecht voor, zes gemeenten begroten voor 2021 een tekort

Werd eerst nog gedacht aan grootschalige renovatie van de woningen, inmiddels worden alle woningen gesloopt en vervangen door 144 gasloze woningen. ,,Daarmee gaat het besteedbaar inkomen omhoog omdat de mensen, ondanks een kleine huurverhoging, maandelijks per saldo veel minder kwijt zijn doordat de energierekening een stuk lager is.”

Positiever denken

Of dat tot meer leefbaarheid zal leiden moet de tijd nog leren. ,,Maar door de nieuwbouw zijn bewoners niet alleen meer betrokken geraakt bij hun wijk, maar ook positiever gaan denken over de woningcorporatie en de gemeente.”

Noordwolde heeft een beetje een Calimero-complex ten opzichte van Wolvega. Ook wordt onderscheid ervaren tussen geboren en getogen Noordwoldigers en import

In Noordwolde is de aanpak veel kleinschaliger. ,,Noordwolde heeft een beetje een Calimero-complex ten opzichte van Wolvega. Ook ervaren de bewoners een duidelijk onderscheid tussen de geboren en getogen Noordwoldigers en de import, ook al wonen die er al jaren.”

Lees ook: Forse kritiek op winplan gas in Weststellingwerf

Daar is ingezet om vanuit het dorpshuis initiatieven te ontwikkelen. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor Jan de Vries, de dorpsconciërge. Domenie: ,,Langzaam maar zeker begint er zich in het dorp wat te ontwikkelen.”

Haulerwijk

Een heel ander verhaal speelt er in Haulerwijk. Dat dorp kampte niet met achterstand op sociaal-economisch gebied, maar met veel overlast van de jeugd. Niet zo vreemd volgens Domenie, omdat er voor de jeugd weinig te doen is. ,,Als de jeugd zich verveelt gaan ze vervelend doen. Voorheen hadden ze de kantine bij de sporthal als ontmoetingsplek, maar die is verdwenen. En het dorpshuis richt zich vooral op ouderen.”

Met een zogeheten Young Leaders-training werden jongeren gemotiveerd zelf activiteiten op te zetten. Ook kwamen er gesprekken tussen jongeren en ouderen. De inzet had succes: het aantal aangiften van vandalisme is volgens de wijkagent gedaald. ,,Dat kan ook deels komen doordat ouderen de jeugd nu beter durven aanspreken op hun gedrag. Dan is aangifte niet nodig.”

Het Aandachtsgebiedenproject begon vlak na de crisis van 2008. Dat heeft effect gehad. De kloof is in ieder geval niet gegroeid

Hoe succesvol de projecten zijn is volgens Domenie lastig te zeggen. De doelstelling om de inkomenskloof met de rest van Fryslân te dichten is niet gehaald. ,,Het Aandachtsgebiedenproject begon vlak na de crisis van 2008. Dat heeft effect gehad. De kloof is in ieder geval niet gegroeid.”

Lees ook: Ecostyle uit Oosterwolde wil na overname groeien, maar wel met oog voor de aarde

Wat het effect van de coronapandemie zal zijn in de aandachtsgebieden valt nog niet te zeggen. ,,De afgelopen decennia is er enorm bezuinigd op sociaal en cultureel werk. Met dit project is wat aan die kaalslag gedaan. Maar wat doen de gemeenten als ze de komende jaren als gevolg van corona en oplopende kosten in het sociaal domein tegen begrotingstekorten aanhikken? Bezuinigen op de sociale sector is op de korte termijn makkelijk en het is altijd lastig om de opbrengsten van preventiewerk, zoals cultureel werk en welzijnswerk, aan te tonen. Maar je loopt dan wel risico later voor nog grotere kosten te staan als er niets meer is om de kwetsbare groepen op weg te helpen.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten