De Moark als vaarroute in beeld voor verkeer tussen Dokkum en Leeuwarden

De Moark is al jaren niet meer helemaal bevaarbaar. De stichting Noordelijke Woudroute wil daar verandering in brengen. Vaarverkeer tussen Dokkum en Leeuwarden kan dan een rondje maken.

Geert Veldstra

Geplaatst: 23 februari 2021 om 10:10

De Moark is tussen Aldtsjerk (kerktoren op de achtergrond) en Rinsumageest sinds de jaren zeventig niet meer bevaarbaar. Er liggen onder meer dammen in zoals hier bij de Hjelburd bij Readtsjerk.   FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
0%

Wie via het water de Elfstedentocht wil afleggen, moet sinds jaar en dag twee keer over het zelfde stukje Dokkumer Ie tussen Bartlehiem en Dokkum. Als het aan de Stichting Noordelijke Woudroute ligt komt hier verandering in, zij willen de Wâldfeart en de Moark tussen Dokkum en Aldtsjerk weer bevaarbaar maken. Zo wordt een rondje per boot mogelijk. Dit moet het toerisme in de regio stimuleren.

Die wens leeft al jaren in Rinsumageest, het middelpunt van de route. Dat zegt secretaris Arnold Wiegersma, die zelf in het dorp woont. ,,Eins al sûnt De Moark yn de jierren sântich net mear befarber is. Mar doe barden dat soarte dingen en koest der ek weinich tsjin dwaan.”

Toerisme stimuleren

Toen Wetterskip Fryslân afgelopen zomer met omwonenden het gebiedsproces Moark en Jordaan besprak, kwam de wens weer op. En ook in Aldtsjerk bleek die te leven. De koppeling was gauw gemaakt en een paar weken geleden werd de stichting opgericht.

De gemeente Dantumadiel verstrekte subsidie om een projectplan op te stellen. Dat moet voor de zomer klaar zijn. ,,Wy hoopje dat dit plan krekt safolle positive reaksjes krijt as Holwerd aan Zee.” Het plan moet het toerisme in het gebied stimuleren. De stichting hoopt dan ook op steun van de provincie. ,,Dy wol it toerisme spriede. It is no hiel drok yn de Súdwesthoeke, mar hjir is it ek moai.”

Als De Moark bevaarbaar wordt, is het ook mogelijk om naar de Eeltsjemar te varen. Dat is nu nog een min of meer geïsoleerde recreatieplas.

Twintig miljoen gulden

In de jaren negentig is het plan ook al eens uitgezocht, toen berekende men de kosten op zo’n twintig miljoen gulden. ,,Yn dy tiid seach men benammen nei wat der net koe. Wy wolle no sjen wat der wol mooglik is en wat it opsmyt.”

De stichting ziet bovendien kansen omdat het op de Lauwersseewei sinds de opening van de Sintrale As een stuk rustiger is. Die provinciale weg doorsnijdt precies het punt waar de Wâldfeart vanuit Dokkum en de Moark vanuit Rinsumageest samen moeten komen, maar volgens Wiegersma zijn er plannen om de weg af te waarderen. ,,Dat is ek in winsk dy’t al langer yn it doarp libbet, want dan hoege de trekkers net mear troch it doarp. As de dyk dochs oanpakt wurdt, kinne jo wurk mei wurk meitsje, de fearten ferbine en in brêge der oerhinne lizze.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten