Dwars door de winter: Blessum kreeg z’n eigen monoliet

Sinds de coronauitbraak ligt er veel op zijn gat in de wereld van amateurkunst en -cultuur in Fryslân. Toch is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Durk Brouwer zorgde voor reuring in Blessum.

Ruurd Walinga

Geplaatst: 07 februari 2021 om 19:00

Durk Brouwer bij zijn inmiddels afgebroken installatie in de tuin van veehouders Henk-Jan en Annemarie de Boer. Het werk is nog wel te zien op film.   FOTO: MARGRIET REINALDA
0%

Hij raakte geïnspireerd door de berichten over monolieten. Ze doken eind vorig jaar zomaar op in de Verenigde Staten, Roemenië en zelfs in Oudehorne stond tijdelijk een stalen zuil in een natuurgebied. Het voorwerp was ook zomaar weer verdwenen. De meest bijzondere theorieën deden de ronde. Aliens zouden de aarde bezocht hebben of het zou gaan om een marketingstunt.

Brouwer bedacht naar aanleiding van de mediaberichten zijn eigen monoliet. Hij maakte hem van betonijzer, fietsspaken gewikkeld in aluminiumfolie en heel dunne, bijna onzichtbare nylondraden waaraan bolletjes hingen. Het was in december de blikvanger in de tuin van veehouder Henk-Jan en Annemarie de Boer. Henk-Jan voorzag het geheel van licht zodat het ook ’s avonds goed zichtbaar was.

Filmpje

Inmiddels is het kunstwerk afgebroken. Net als een echte monoliet was het slechts kort te zien. Wel heeft Durk er een spannend verhaal bij bedacht waar zijn vriendin een mooi filmpje van heeft gemaakt, dat deze week te zien en te horen is op de website van Keunstwurk. ,,De monolyt soarge yn desimber foar wat reuring”, vertelt Brouwer. ,,Foaral as it tsjuster wie, kamen in protte minsken even sjen. Der stie in boulampe op en dat soarge foar moaie effekten. Seker as it waaide en dy boltsjes sweven gienen.”

Dat de installatie weer is afgebroken, deert de amateurkunstenaar niet. ,,Ik ha ek wolris in skilderij fan trije by trije meter makke foar de tsjerke. Hiel moai, mar nei ferrin fan tiid moat der wer wat oars komme. Jo kinne net alles bewarje. Je moatte sa no en dan wat fuortgoaie. It is as mei de tiden fan it jier; it foarjier, de simmer, hjerst en winter: se folgje elkoar op.”

Lees ook: Dwars door de Winter: Vocaal kwartet Qlassy is nu onderdeel van onlinediensten

Brouwer werkte voorheen bij de Friesland Zorgverzekeraar. Sinds vijf jaar geniet de 68-jarige van zijn pensioen. Door zijn vriendin Margriet Reinalda, die professioneel kunstenaar is, maakte Brouwer kennis met het kunstzinnige wereldje. Ze bezoeken geregeld exposities en biënnales in binnen- en buitenland.

Zelf heeft hij ook wel werk geëxposeerd in het atrium van zijn voormalige werkgever. In zijn woning staan en hangen ook diverse werken, schilderijen, installaties en houtskooltekeningen.

Vanwege de coronapandemie is Brouwer ook gedwongen om thuis te blijven. Wat hij het meest mist, zijn de wekelijkse repetities van het NHL/Stendenkoor. ,,Wy oefenje no thús foar de Matthäus Passion, mar ik tink dat wy dy dit jier wer net útfiere kinne. Dat fyn ik wol hiel spitich. Dat digitaal mei elkoar sjongen leit my ek net sa. Ik doch it leaver live, mar dat sil elk wol ha.”

Dwars door de Winter is een project van Keunstwurk dat wekelijks in de krant wordt beschreven

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten