Met hulp investeerders duurzamer boeren

Natuurinclusiever boeren betekent in het algemeen extensiveren en meer land per koe. Extra land is dan nodig, maar duur. Stichting Aardpeer biedt een oplossing met pachtland. Raerder Jaring Brunia maakt al gebruik van zo’n constructie.

Simon Talsma

Geplaatst: 07 februari 2021 om 17:00

Jaring Brunia bij zijn koeien die nog steeds buiten kunnen lopen.   FOTO: MARCHJE ANDRINGA
0%

Melkveehouder Jaring Brunia (35) uit Raerd heeft het melkveebedrijf van zijn ouders net voor het einde van de melkquotering in 2014 overgenomen van zijn ouders. Veertig hectare eigen land zat er bij het bedrijf. Dat was te weinig om met een biologisch-dynamische werkwijze de ruim vijftig koeien te kunnen weiden. Er moest dus land bij. Maar extra land van de buren kopen was ook met hulp van de bank niet aan de orde. Dan zou zijn bedrijf te veel moeten intensiveren, iets dat volgens de jonge ondernemer geen optie zou zijn.

Stichting Grondbeheer van de biologisch-dynamische landbouw bracht uitkomst. Deze organisatie verpacht al grond aan boeren die biologisch-dynamisch werken en met een redelijke pachtprijs toch op een duurzame wijze kunnen produceren. Recentelijk heeft de stichting via het initiatief Aardpeer ook een dergelijke constructie opgezet voor (gangbare) boeren die natuurinclusiever willen werken. Het is dan niet per se noodzakelijk om biologisch te worden. Gebruik van kunstmest, chemische middelen en krachtvoer is niet aan de orde en koeien moeten wel volop kunnen weiden.

It Fryske Gea

Brunia heeft van de stichting vorig jaar 25 hectare erbij kunnen pachten. Daarnaast kan hij gebruik maken van vijftien hectare grond van It Fryske Gea, vooral voor de hooiwinning. ,,Met die extra 25 hectare hebben we met de 75 koeien die we nu hebben voldoende areaal. Bij deze wijze van produceren ontvangen we een hogere melkprijs, kan ik extensief boeren met gemiddeld een koe per hectare, halen we er een prima bestaan uit en laten we het bedrijf en de natuur er omheen ook in een prima staat na aan een volgende generatie. Er is nu voldoende perspectief om goed te boeren.”

Het speciale pachtcontract heeft dan ook een looptijd van dertig jaar. Dat betekent voldoende tijd om tot zijn 65e bij een bedrijfsoverdracht dat door te geven aan een volgende generatie. ,,In deze erfpachtconstructie is er opgenomen dat deze relatief gemakkelijk kan worden verlengd voor nog eens dertig jaar.”

Brunia is nu jaarlijks per hectare (voor het pachtland) een bedrag van 750 euro kwijt. ,,Dat is van een geheel andere orde dan wanneer ik het zou moeten kopen. Ik zou dan 4000 euro per hectare kwijt zijn. Om dat terug te verdienen, zou ik veel intensiever moeten boeren.”

Verdergaan met familiebedrijf

De melkveehouder spreekt vol passie over zijn bedrijf, dat hij door de steun van Stichting Grondbeheer op een extensieve wijze kan voortzetten met voldoende inkomen. Ook de mogelijkheden voor overname zijn met deze opzet volgens de Raerder gunstiger. ,,Anders had ik 25 hectare bij moeten kopen, moeten intensiveren en was de overnamesom veel groter geweest. Het is voor jongeren die bedrijven overnemen tegenwoordig een grote financiële drempel die genomen moet worden.”

Zelf heeft hij het bedrijf dus in 2014 overgenomen van zijn ouders. In eerste instantie had hij daar geen oren naar. Vandaar ook dat zijn ouders in 2004/2005 het quotum al hadden verkocht en vee op hun land lieten weiden van andere boeren. ,,Bij de overname, een jaar voor het einde van de melkquotering op 1 april 2015, heb ik toch de beslissing genomen met het familiebedrijf verder te gaan. Ik moest daarvoor wel voor dat jaar quotum kopen, al waren de prijzen door het beëindigen van de quotering niet meer heel hoog. Ik heb in die tijd dan ook verlies gedraaid. Meevaller was dat ik wel fosfaatrechten kreeg toebedeeld doordat ik al in 2014 een veestapel had.” Peildatum voor de toekenning van fosfaatrechten was 2 juli 2015.

Aardpeer

Mede omdat Brunia zo enthousiast is over de mogelijkheden die Stichting Grondbeheer biedt, fungeert hij als een van de ambassadeurs voor het initiatief Aardpeer. De grond wordt aangekocht door een speciale stichting. Deze stichting ontvangt geld door obligaties uit te geven en door giften en legaten. Aardpeer is een initiatief van Stichting BD Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre.

Obligaties worden sinds 27 januari uitgegeven. ,,Na een week staat er al 1,3 miljoen op de teller. Er is in ieder geval voor 25 maart twee miljoen nodig. Dat gaan we zeker halen”, zegt voorzitter van de Raad van Bestuur Kees van Biert van Stichting Grondbeheer. ,,We hebben goede hoop om vijftien miljoen binnen te halen.”

Gisteren stond het totaal aan inschrijvingen voor de obligatieregeling op ruim 260 deelnemers. Dat varieerde van vijfhonderd euro tot een bedrag van twee ton.

De stichting is nu bezig om de criteria voor deelname van boeren op te stellen, naast de eerder genoemde criteria. Ook wordt er gekeken naar de monitoring van projecten. ,,Er hebben zich nu in korte tijd al twintig geïnteresserde boeren aangemeld, verspreid van over het gehele land.”

Boeren die interesse hebben, kunnen op 11 februari een webinar over Aardpeer volgen van 13.00 tot 14.00 uur. Informatie hierover is onder andere te vinden op de sites van Aardpeer en Stichting Grondbeheer.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten