Mijn Bijbelvers: Geworteld in de liefde van Christus

Jan Ate Mulder (76) uit Sneek is parochievoorganger in de Katholieke Kerk en lid van de Orde van de Karmelieten. Zijn leven is als een pelgrimsweg, waarin Psalm 1 een belangrijke rol speelde.

Lodewijk Born

Geplaatst: 07 februari 2021 om 07:00

Jan Mulder: ,,Ik ben nu 76 jaar maar ik blijf een leven lang leerling in het navolgen van Hem.”   FOTO: SIMON BLEEKER
0%

Hij vindt het maar moeilijk, vertelt Jan Mulder. Om te kiezen uit één specifieke tekst uit de Bijbel die hem heel erg aanspreekt. ,,Moet dat écht?”, vraagt hij nog eens. ,,Eerlijk gezegd zijn wij katholieken eigenlijk niet gewend om op die manier met de Bijbel om te gaan.” Mulder komt daarom uit op twee Bijbelgedeelten die in zijn leven echt met hem mee zijn gegaan. Op zijn weg als pelgrim en leerling, zo blijkt.

De Sneker is een bekende in de Sint Antonius van Paduaparochie, want hij doet veel in de Sint-Martinuskerk. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Makkum, waar ik geboren ben en ook opgegroeid. In een gezin, waar mijn ouders meelevend katholiek waren, maar waar dat geloven er niet bovenop lag.” 

Hij ging naar de lagere school in Makkum en na het vervolgonderwijs kwam Mulder zelf voor de klas te staan. ,,Ik ben docent-coördinator geweest aan het Friesland College. Ik had de onderwijsakte voor wiskunde en economie, maar ik heb eigenlijk alleen maar economie gegeven.”

Ik heb God ervaren als iemand die naast mij loopt, in verdriet maar zeker ook in vreugde

Tevens spijkerde Mulder werknemers uit het bankwezen bij van onder meer de Rabobank en de Postbank, zodat die een volwaardig mbo-diploma op zak hadden. ,,Ik heb bewust nooit een fulltime baan gehad, maar – net als mijn vrouw – een halve baan, zodat er ook nog ruimte bleef voor andere dingen in het leven.”

Die ruimte in de agenda zorgde ervoor dat hij catechese kon geven aan kinderen die eerste communie zouden gaan doen en later de drie jaar onderricht volgden voor het sacrament van het vormsel: het katholieke belijdenis doen. ,,Ook heb ik een opleiding gevolgd om als lekenprediker te mogen voorgaan in woord- en communievieringen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat doe ik nu in Sneek, maar ook in andere parochies. Ik heb daar een officiële zending van de bisschop voor gekregen. Ik ga ook heel graag voor in interkerkelijke vieringen in zorginstellingen zoals het dr. Wumkeshûs, het Bonifatiushuis, de Frittemahof, It Skûlplak en de Ielânen in Sneek.”

Sinds 1999 is Mulder lid van de Orde van de Karmelieten. ,,Als je gehuwd bent, kun je niet toetreden tot dat deel van de Karmelietenorde waar broeders en zusters officieel intreden, maar je wel aansluiten bij de lekenorde van de Karmelieten.”

In het Noorden treffen de leden van de karmel elkaar in het Karmelklooster in Drachten. ,,Wij noemen ons Karmel Noord: Titus Brandsma. Ik ervaar het samenkomen bij de orde als spiritueel verdiepend voor mijn geloofsleven. Dat heb ik ook nodig als bron voor mijn voorgaan in de vieringen.”

Psalm 1

,,Als ik toch een Bijbelvers moet kiezen, kom ik uit op een Bijbelgedeelte dat ik las, wandelend op weg naar Rome: Psalm 1. Dat begint met: ‘Gelukkig de man die niet treedt in het overleg van de bozen, op de weg van de schenders geen voet zet, niet zit in de kring van de spotters’. We lezen verder hoe ‘de Heer de weg kent der rechtvaardigen, maar het pad van de bozen afbreekt’ Dat begin is natuurlijk nogal zwaar.”

,,Het vers wat mij in deze psalm vooral aanspreekt is: ‘Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt’. Het stelt mij de vraag: hoe geworteld is jouw geloof? Wat is het water dat mijn boom voedt? Uit ervaring kan ik zeggen dat ik altijd een geloofsleven heb gehad waarbij ik de verbinding met God heb gevoeld. De ene keer sterker dan op het andere moment, maar het is nooit weggeweest. Er is altijd een Godsvertrouwen geweest, dat me ook door de moeilijke tijden heeft getrokken. Waarin ik ervoer: God is liefde. Hoe? Bijvoorbeeld via naasten om heen, toen ik te maken kreeg met zwaar verlies in mijn persoonlijk leven.” 

Zo verloor het echtpaar Mulder in 1998 hun zoon Erik Jan op 27-jarige leeftijd. ,,Hij had de Zeevaartschool in Harlingen gedaan en zat op de grote vaart. Hij is geëlektrocuteerd op een schip in het Caraïbisch gebied. Je ziet je zoon weggaan en hij komt dood terug.” 

Lees ook: Mijn Bijbelvers: De psalmen lichten Ineke Kits uit Surhuisterveen op

Zeven jaar geleden overleed zijn echtgenote Marijke aan de gevolgen van kanker. ,,Ze werd ernstig ziek en wij hadden dat helemaal niet zien aankomen. Ze werd wel behandeld, met chemokuren, maar uiteindelijk kon het lichaam dat niet aan.”

Mulder vertelt hoe zijn Godsbeeld in de loop van zijn leven is veranderd. ,,Als kind had ik een beeld van God die hoog boven in de hemel zat en je corrigeerde als je wat fout deed. Een soort van strenge, boze meneer. Maar dat beeld wordt toch heel erg anders als je je zelf meer verdiept in de Bijbel. Ik heb God ervaren als iemand die naast mij loopt, in verdriet maar zeker ook in vreugde. Ook in schoonheid, die ik bijvoorbeeld zie in de natuur.”

Hij merkte dat onder meer bij een pelgrimstocht die hij maakte, na zijn pensionering. ,,Marijke en ik wandelden samen veel. We hebben bijvoorbeeld samen het Pieterpad gelopen. Ik wilde echter ook eens een langere pelgrimstocht doen. Dus toen dacht ik: ‘Iedereen gaat naar Santiago de Compostela, naar het graf van de heilige Jacobus. Dan ga ik naar Rome, naar het graf van de apostel Petrus, degene die als eerste voortgebouwd heeft op het fundament wat Christus heeft gelegd.”

Een maand voor de Vader, een maand voor de Zoon en een voor de Heilige Geest

Het zou een pelgrimstocht van drie maanden van huis worden. ,,Toen ik dat tegen mijn echtgenote zei, keek ze niet blij... Dus maakte ik er een tocht in drieën van. Een maand voor de Vader, een maand voor de Zoon en een voor de Heilige Geest. In het voetspoor van de Heilige Drie-eenheid op weg naar Petrus. In de tweede maand heeft Marijke een week met mij meegelopen en dat was heel bijzonder. Daardoor konden we ook de ervaringen delen van het zo op weg zijn en begreep ze ook beter wat het met mij deed.”

Het deel in Italië vond Mulder het mooiste van de pelgrimstocht. ,,Van Florence naar Rome, de zogenaamde Via Francigena di San Francesco, waarbij je langs plaatsen gaat die voor de heilige Sint Franciscus belangrijk waren. Daar zag ik het wonder in de natuur van Gods Schepping, die Sint Franciscus van Assisi ook zo nadrukkelijk benoemde.”

Franciscus is een heilige die oog had voor het kleine, de mens in nood, en op die manier devoot Jezus volgde. Dat brengt Mulder bij het tweede Bijbelgedeelte wat hij in zijn leven vorm probeert te geven. Dat gaat over Matteüs 28:16 en het beeld van de berg. ,,Daar in Galilea ontmoet Jezus zijn elf leerlingen. En staat er: ‘En toen ze hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog’. Jezus maakte daar geen onderscheid tussen. Je hoefde alles niet zeker te weten om Hem te volgen. Hij knielde óók neer bij de twijfelaars. En roept beiden vervolgens op om weg te gaan, de mensen te onderrichten en alle volken tot zijn leerlingen te maken en te dopen in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

Navolgen

Mulder denkt dat die opdracht om discipelen te maken, volgers en uitdragers van ,,de liefde, rechtvaardigheid en humaniteit van Jezus” nog altijd geldt. Ook voor christenen van nu – en voor hem zelf. ,,Omdat we horig zijn aan Jezus Christus. Ik ben nu 76 jaar maar ik blijf een leven lang leerling in het navolgen van Hem. Dat stopt nooit. Karmelieten zeggen onderling wel eens tegen elkaar: ‘Een echte karmeliet is pas een dooie karmeliet.’”

Bijbellezen, het heeft voor hem te maken met de Lectio Divina. ,,Het Woord, de tekst, laten spreken en dan horen wat God tegen je te zeggen heeft. Dat doen we in Drachten bij de karmelorde, maar ik zoek het ook in de doordeweekse vieringen in de kerk. Dat zijn voor mij echt momenten die kostbaar zijn.”

Dit is het derde deel in de serie Mijn Bijbelvers

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten