Handel in certificaten voor koolstofreductie boerenbedrijven in veengebieden van start gegaan

De eerste certificaten voor projecten om de CO2-voetafdruk door boerenbedrijven in veengebieden te verminderen, zijn in de afgelopen maanden uitgegeven en gekocht door investeerders.

Simon Talsma

Geplaatst: 23 maart 2021 om 15:00

Ook zijn er projecten om grasland niet meer eens in de zoveel tijd om te ploegen (waardoor CO2 in de bodem wordt vastgehouden) en de teelt van hennep om CO2 vast te leggen.   FOTO: ANP
0%

Een voorzichtig succes, zegt de Milieu Federatie over dit concept. Er wordt nu ook gewerkt aan projecten waarbij boeren uit andere gebieden koolstofdioxide vastleggen en vasthouden in de bodem. Ook voor hen moet er een mogelijkheid komen om ze hiervoor te belonen en extra bijkomende kosten te compenseren. Dat moet bijdragen aan de klimaatopgave die is afgesproken in Parijs.

Volgens Wytze van der Gaast, algemeen directeur van de Stichting Nationale Koolstofmarkt, gaat het bij een groot deel van de projecten om initiatieven in de landbouw. In veengebieden is dat het verhogen van het waterpeil om daarmee de oxidatie en inklinking van de veenlaag en de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgas CO2 tegen te gaan. Boeren hebben dan vaak te maken met minder opbrengst en moeilijker te bewerken land.

Goede borging

Ook zijn er projecten om grasland niet meer eens in de zoveel tijd om te ploegen (waardoor CO2 in de bodem wordt vastgehouden) en de teelt van hennep om CO2 vast te leggen. ,,Maar ook buiten de landbouw zijn er initiatieven, zoals het op peil houden van de bandenspanning van voertuigen en het verwarmen van een zwembad met warm afvalwater van een naburig bedrijf”, zo zei hij gisteren tijdens de Groenlunch van de Friese Milieu Federatie.

Er wordt gecontroleerd of de CO2-reductie ook werkelijk gerealiseerd wordt en er is een goede borging van het systeem

Bij al deze projecten is het mogelijk certificaten op te stellen. ,,En die kunnen verkocht worden aan investeerders. Er wordt gecontroleerd of de CO2-reductie ook werkelijk gerealiseerd wordt en er is een goede borging van het systeem.” Certificaten kunnen niet worden doorverkocht, liet Van der Gaast weten. Verkoop wordt in een register vastgelegd.

Kopers

Monique Plantinga, projectmanager PlatformCO2neutraal namens de landelijke Milieufederatie, stelt dat investeerders certificaten kopen om verschillende redenen. ,,De focus bij die bedrijven ligt in eerste instantie vaak bij de CO2-reductie in dat eigen bedrijf. Wanneer een bedrijf daarnaast meer wil doen, kunnen certificaten worden gekocht als compensatie. Kopers van certificaten doen dit om voorbeeldgedrag te laten zien of omdat ze CO2-reductie in het eigen beleid hebben opgenomen. Veelal kopen ze in de eigen regio, om zo daarin te investeren.” Certificaten hebben een looptijd van tien jaar.

Lees ook: Crisisberaad na stikstofvonnis voor Friese boer: ,,De ruimte om te investeren in stallen wordt kleiner”

In Fryslân wordt nu gewerkt aan projecten met certificaten op vijf locaties in het veenweidegebied; Earnewâld, Langweer, Lytse Deelen, Aldeboarn en de Hege Warren. Het grootste deel is nog in voorbereiding. Friese CO2-reductieprojecten buiten de landbouw zijn er nog niet. Landelijk zijn er intussen tien projecten officieel geregistreerd.

Zeventig euro

Volgens Plantinga kost een certificaat ongeveer zeventig euro, al zijn er ook al projecten met certificaten van honderd euro. Een certificaat is goed voor een reductie van een ton CO2. ,,Voor een boer betekent dit tussen de driehonderd tot duizend euro per hectare als compensatie voor werk en gederfde inkomsten.”

Voor een boer betekent dit tussen de driehonderd tot duizend euro per hectare als compensatie voor werk en gederfde inkomsten

Hydroloog Wiebe Borren van Natuurmonumenten liet weten dat ook zijn organisatie CO2 probeert vast te leggen. Vooral het versneld vernatten van de veenweidegebieden levert volgens hem veel resultaat op.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

10 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

19 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten