Opinie: De Nederlandse politiek kan wel wat meer vrouw gebruiken, ondanks record op de kieslijst

In 1918 kwam Suze Groeneweg van de SDAP als eerste vrouw in de Kamer. De recent overleden Hannie Bruinsma (PvdA) werd de eerste vrouwelijke gedeputeerde in Fryslân in 1981. Anno 2021 ligt het tal vrouwen in de politiek nog altijd lager dan het aantal mannen. Dat moet anders.

Avine Fokkens

Geplaatst: 03 maart 2021 om 17:00

Bij de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in 2018 onthulde de voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib een borstbeeld van Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid. Genodigden gingen daarna op de foto met het borstbeeld.   FOTO: ANP
0%

Vooropgesteld: een vrouw moet een bepaalde functie krijgen omdat ze goed is. Niet omdat een verplicht vrouwenquotum dat voorschrijft of omdat ze vrouw is. Dat geldt ook voor politieke functies. Maar talent is er gelukkig genoeg.

Een paar cijfers. Van de Friese burgemeesters en wethouders is 33 respectievelijk 35 procent vrouw. In het ‘Friese parlement’ (Provinciale Staten) ligt dit percentage op 25. Van alle gedeputeerden in Nederland is ruim 27 procent vrouw, van de ministers ongeveer 40 procent en van de Kamerleden 32 procent. Nog niet echt cijfers om over naar huis te schrijven.

Vier redenen

Waarom is politieke participatie van vrouwen toch zo belangrijk zullen wellicht sommigen van u denken? Ik noem vier redenen.

Om te beginnen maken politici betere besluiten wanneer de politiek meer divers is. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat organisaties in het algemeen beter functioneren bij een gevarieerde samenstelling. Dit geldt zowel voor de inhoud van de besluiten als voor de procedures en de vorm. Een betere man-vrouwverhouding zal de kwaliteit van de politiek verbeteren.

Daarnaast is het belangrijk dat de samenstelling van overheidsinstellingen de samenleving weerspiegelt. Een van de grondbeginselen van onze rechtsstaat is dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen, aldus artikel 50 van de Grondwet. Een goede representatie staat dus voorop.

Er zijn te weinig rolmodellen. Daardoor kunnen jonge meiden en vrouwen mogelijk minder snel denken dat de politiek iets voor hen is

Ook is zichtbaarheid in de politiek goed voor de emancipatie van vrouwen. Er zijn te weinig rolmodellen. Daardoor kunnen jonge meiden en vrouwen mogelijk minder snel denken dat de politiek iets voor hen is, laat staan dat ze geloven dat ze kunnen doorstromen naar de top.

Lees ook: Opinie: De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland moet nu echt worden gedicht

En tot slot verhoogt politieke deelname van vrouwen de kans dat voor hen belangrijke thema’s meer op de agenda komen. Zo zorgden Els Veder (VVD), Hannie van Leeuwen (ARP) en Dien Cornelissen (KVP) ervoor dat de anticonceptiepil in het ziekenfonds kwam. Later legde Veder de basis voor de eerste abortuswetgeving in Nederland. Ze zou daarover gezegd hebben dat zulke acties het nut bewijzen van vrouwen in de politiek en dat daardoor eerder gekeken wordt naar de menselijke kant van besluiten.

Navolging

Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan PvdA-Kamerlid Corry Tendeloo. Zij droeg er in de jaren 50 aan bij dat vrouwen niet meer hoefden te stoppen met werken zodra ze trouwden.

In 2019 stelde de Provinciale Staten van Noord-Holland vanwege honderd jaar vrouwenkiesrecht de Ribbius-Peletier-Penning in. Liesbeth Ribbius (PvdA) werd in april 1958 benoemd als eerste vrouwelijk lid van de Raad van State, naast de koningin. De naar haar genoemde penning wordt voor een periode van vijf jaar uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Ook zo’n initiatief versterkt de rol van vrouwen in de politiek. Daarom mag dat wat mij betreft navolging krijgen in Fryslân.

Daar is meer voor nodig. Een stem. Ik stem op 17 maart op een vrouw. Omdat de politiek wel wat meer vrouw kan gebruiken

Wellicht kan zo’n Friese penning dan de naam van Els Veder krijgen. Zij was de eerste vrouw uit Fryslân die in 1965 als VN-vrouwenvertegenwoordiger de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toesprak. En ze was in 1967 de eerste ‘Friese vrouw’ in het mannenbolwerk van politiek Den Haag. In vele opzichten een inspirerende persoon, die veel heeft betekend voor de positie van de vrouw.

Op 17 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Van de 37 partijen die op het stembiljet staan, hebben tien een vrouw als lijsttrekker en bijna alle politieke partijen gaan de verkiezingen in met minstens 40 procent vrouwen op de lijst. Een record! Maar wel met een winstwaarschuwing; lang niet al deze vrouwen komen ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer. Daar is meer voor nodig. Een stem. Ik stem op 17 maart op een vrouw. Omdat de politiek wel wat meer vrouw kan gebruiken.

Avine Fokkens-Kelder is gedeputeerde voor de VVD in Fryslân

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten