Meeste kou is uit de lucht in Katlijk over zorgplan voor psychiatrische patiënten in Moskoupleats

Onhandige communicatie over de zorgzwaarte bracht onrust in Katlijk over een nieuwe woonzorgvoorziening voor psychiatrische patiënten. De initiatiefnemer heeft uitleg gegeven en excuses aangeboden, waarmee de meeste bezwaren van tafel zijn. 

Wybe Fraanje

Geplaatst: 04 maart 2021 om 16:00

Bij de Moskoupleats aan de Schoterlandseweg in Katlijk worden al voorbereidingen getroffen voor de ver- en nieuwbouw om er een woonzorglocatie van te maken.   FOTO: JILMER POSTMA
0%

Plannen van Zorggroep Thorp voor een woonzorgvoorziening voor 24 psychiatrische patiënten in de Moskoupleats in Katlijk zorgen al sinds de informatieavond in november 2019 voor onrust onder omwonenden. Volgens plannen zouden er psychiatrische patiënten worden opgevangen uit de zorgcategorieën 3 en 4, wat een vrij hoge zorgzwaarte is.

,,Vergeet niet dat de Moskoupleats een akelige geschiedenis heeft voor de omwonenden”, zegt Hans Zaadnoordijk van Plaatselijk Belang Katlijk. In 2017 kwamen bij een gezinsdrama twee mensen om het leven.,,Dat speelt op de achtergrond een rol en daarom hebben omwonenden zich aanvankelijk zo verzet tegen de komst van zware psychiatrische zorg.”

Misverstand

Het bleek om een misverstand te gaan, legt directeur-psychiater Jeroen Terpstra van Thorp uit. ,,Tot voor 1 januari werd er gesproken over zeven zorgzwaartepakketten, oplopend in zorgintensiteit. De categorieën 1 en 2 betroffen ambulante pakketten, dus 3 en 4 waren de laagste categorieën van woonzorgbegeleiding.”

Na 1 januari zijn die ambulante categorieën losgekoppeld en zijn de zorgzwaartepakketten 1 en 2 de lichtste vormen van woonzorg. Dat leidde tot spraakverwarring. ,,Het is onhandig gecommuniceerd door ons”, erkent Terpstra.

De kou is nu grotendeels uit de lucht. De bezwaren betroffen de overlast, de veiligheid en de omvang

Zorggroep Thorp heeft inmiddels een excuusbrief geschreven, die binnenkort huis aan huis verspreid wordt in de omgeving. ,,Sinds we dat weten is de discussie gekanteld”, zegt Zaadnoordijk. ,,De kou is nu grotendeels uit de lucht. De bezwaren betroffen de overlast, de veiligheid en de omvang. Katlijk is een plattelandsdorp met zeshonderd inwoners. Een instelling voor 24 cliënten is, zeker als die een serieuze, heftige problematiek hebben, een enorme ingreep.”

Thorp wil zorg bieden waar menselijk contact een grote rol speelt. ,,In onze maatschappij is medicaliseren de gebruikelijke methode”, zegt Terpstra. ,,In de praktijk blijkt dat daarmee de risico’s en overlast niet afnemen. Als je vanuit het kader van menselijk contact grenzen stelt, met empathie, en ook samenwerking met buren opbouwt, neemt dat wel af. Het is te vergelijken met hoe het werkt in een gezond gezin.”

Koken en bakken

Er komen vier dagbestedingsgroepen van maximaal zes cliënten (moestuin en boomgaard, een creatieve groep, kleinvee en tuinonderhoud en koken en bakken). De dagbesteding staat ook open voor niet-bewoners. ,,Het kan zijn dat er misschien wel eens wat meer mensen op het terrein zijn. De groepsgrootte is vastgesteld, maar niet iedereen zal op hetzelfde moment dagbesteding hebben. Anderzijds zullen er ook wel eens bewoners naar een externe dagbesteding gaan.”

De groepsgrootte is vastgesteld, maar niet iedereen zal op hetzelfde moment dagbesteding hebben

De voorbereidende bouw- en sloopwerkzaamheden in de woonboerderij uit 1913, waar van 1997 tot 2017 een woonvereniging woonde, zijn inmiddels begonnen. De gebouwen zijn ernstig in verval.

Het hoofdgebouw van de Moskoupleats wordt omgebouwd tot 24 appartementen met eigen sanitair, verdeeld over de drie bouwlagen. Dan komt er nog een groot bijgebouw (ruim tien meter hoog en 175 vierkante meter) voor onder meer dagbesteding en een klein kantoor (achttien vierkante meter). Het huidige bijgebouw wordt gesloopt.

Bouwvoorschriften

De plannen passen niet in het bestemmingsplan (‘woondoeleinden voormalige boerderijpanden’) en wijken op punten af van de ter plaatse geldende bouwvoorschriften. De gemeenteraad debatteert daar vanavond over. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om een zogeheten verklaring van geen bedenking af te geven voor de plannen. Daarmee zou de weg vrijgemaakt zijn.

Thorp wil in het eerste kwartaal van 2022 de eerste cliënten verwelkomen. Het gaat om volwassenen die op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) een indicatie hebben voor zorgzwaarte ggz 1 (wonen met intensieve begeleiding) of ggz 2 (dan komt er verzorging bij). Dat zijn psychiatrische patiënten die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren en voor zichzelf te zorgen. Er kan sprake zijn van verslavingsproblematiek en gedragsproblemen.

Het gaat hier over emoties, niet over cognities. Ik vind het terecht dat sommigen zeggen: eerst zien en dan geloven

Buurtvereniging De Sânrapen pleit er vanavond in een inspraakreactie voor dat specifiek zou moeten worden vastgelegd dat het om de laagste twee zorgzwaarteniveaus gaat, dat de cliënten uit de omgeving komen en dat er echt maximaal 24 appartementen zullen komen.

Terpstra is blij dat de kou uit de lucht is. ,,Maar het gaat hier over emoties, niet over cognities. Ik vind het terecht dat sommigen zeggen: eerst zien en dan geloven. Vertrouwen moet groeien.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten