Opinie: Provincie zet met intensieve geitenhouderijen de gezondheid van Friezen op het spel

Bij Boijl en Rinsumageast zijn plannen voor grote intensieve geitenhouderijen. Er zijn in de medische wereld grote twijfels over de gezondheidseffecten. Laten we in Fryslân alsnog de GGD-richtlijn volgen.

Menno Brouwer, Charda Kuipers, Hanneke Goede, Romke de Jong en Theun Wiersma

Geplaatst: 04 maart 2021 om 20:00

De vee-industrie vormt een groot risico voor de (wereldwijde) volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande (Nederlandse) virologen wordt aangegeven.   FOTO: ANP
0%

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS hebben hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân. In het recente verleden is in Provinciale Staten (PS) meerdere malen gesproken over de geitenhouderij en de gevaren voor de volksgezondheid.

In juli 2019 werd door de meerderheid van PS helaas besloten (in tegenstelling tot de meeste andere provincies) een tijdelijke geitenstop niet te verlengen en eerst een nader onderzoek naar de gevaren voor de volksgezondheid af te wachten. De nieuwe plannen voor meer intensieve geitenhouderijen zijn voor GS echter geen reden om nu al aan de Statenfracties een nieuw voorstel te doen.

Geitenstop

Wij vinden de volksgezondheid belangrijk en willen wél dat er een geitenstop komt. In het rapport GGD-richtlijn medische milieukunde Veehouderij en Gezondheid van het RIVM uit 2020 is te lezen: ‘Wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige bestemmingen en veehouderijen binnen 250 meter van elkaar (bij geitenhouderijen binnen twee kilometer). Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, en ziekenhuizen.’

De vee-industrie vormt een groot risico voor de volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande virologen wordt aangegeven

Wij nemen dit advies serieus. Nader onderzoek afwachten is goed, maar geen reden om ondertussen de ontwikkeling van geitenhouderijen in de nabijheid van burgers toe te staan. De gezondheidsrisico’s – bij geitenhouderijen zie je in de omgeving vaker longontstekingen – zijn daarvoor te groot. We willen situaties zoals bij de Q-koorts voorkomen.

Lees ook: Provinciale Staten in Fryslân willen meer inzicht in het effect van ecoprojecten

De vee-industrie vormt een groot risico voor de (wereldwijde) volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande (Nederlandse) virologen wordt aangegeven. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is immers afkomstig van dieren, waaronder ebola, MERS, de Mexicaanse griep (varkensgriep), hiv, SARS, Q-Koorts, tbc en nu ook het coronavirus Covid-19.

Drastisch veranderen

Om mens en dier te beschermen moet de wijze waarop we met dieren omgaan drastisch veranderen. Nederland kan, als meest veedichte land ter wereld, een voortrekkersrol vervullen om dat risico te minimaliseren. Het huidige veehouderijsysteem – waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat – werkt dierziekten in de hand. Om meerdere redenen is er dus een groot belang dat er een einde komt aan de bio-industrie en dat er wordt ingezet op een aanzienlijke vermindering van het aantal dieren in de veehouderij.

Lees ook: Corona bewijst dat mens ‘op de verkeerde weg’ zit

In 2019 waren er in Fryslân ongeveer 23.500 geiten. Met de voorgenomen vestiging van twee nieuwe grootschalige en intensieve geitenhouderijen in Fryslân komen er 3200 dieren bij. Dat is een stijging van 12,5 procent. En onbekend is hoeveel meer dieren er in de toekomst bij zullen komen, want er is geen duidelijke begrenzing.

Het niet volgen van de GGD-richtlijn is een vorm van Russische roulette met de gezondheid van de inwoners als inzet

Acht van de twaalf provincies zijn overigens wel overgegaan tot een uitbreidingsstop van geitenhouderijen op grond van de GGD-richtlijn. Bij twijfel niet inhalen, daar staan wij eensgezind in. Het niet volgen van de GGD-richtlijn is een vorm van Russische roulette met de gezondheid van de inwoners als inzet.

Menno Brouwer (Partij voor de Dieren), Charda Kuipers (GroenLinks), Hanneke Goede (SP), Romke de Jong (D66) en Theun Wiersma (50PLUS)

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

9 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

18 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten