NDC mediagroep gaat na een ingrijpende reorganisatie terug naar de journalistieke wortels van het bedrijf

NDC mediagroep zette de afgelopen jaren in op de combinatie van media en marketing. Nu wordt die strategie deels opzij gezet, en gaat de focus van de uitgever weer op journalistiek. En dat moet digitaler en tegen lagere kosten.

Jan-Peter Soenveld

Geplaatst: 15 april 2021 om 10:00

Evert van Dijk (l) en Koos Boot, directie van NDC mediagroep.   FOTO: HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN
0%

Mediahuis, sinds december eigenaar van NDC mediagroep, maakte gisteren bekend dat zo’n honderd mensen hun baan verliezen bij een ingrijpende reorganisatie. Vooral bij de advertentieafdeling, distributie, dtp (bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk) en de redactie van het Friesch Dagblad vallen de klappen.

De afgelopen maanden leek het, na jaren van stevige verliezen, voorzichtig beter te gaan met de noordelijke uitgever. Er is sinds 2019 al flink bespaard, onder meer door afscheid te nemen van tientallen medewerkers. ,,Met deze nieuwe plannen zetten we daar nog een stap bij, zodat we ook duurzaam gezond zijn straks”, zegt algemeen directeur Koos Boot in een toelichting op de plannen.

Grondige analyse

Mediahuis kwam er de afgelopen maanden bij een grondige analyse achter dat bij NDC niet overal efficiënt wordt gewerkt. Bijvoorbeeld bij de verkoop van kleine advertenties aan de bakker om de hoek. ,,Het kan niet uit dat je als advertentieverkoper vier keer per jaar bij zo’n klant op bezoek gaat. Dan maak je meer kosten met die bezoekjes dan dat je aan inkomsten via advertenties binnenkrijgt”, zegt algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk. Op de salesafdeling verliezen daarom dit jaar zo’n vijftig mensen hun baan.

Lees ook: 100 mensen baan kwijt bij NDC mediagroep, uitgever van Friesch Dagblad en Leeuwarder Courant

Er wordt niet alleen gereorganiseerd. Zo wordt verder geïnvesteerd in de drukkerij, die goed loopt. Door onderdeel te zijn van de Mediahuis-groep moeten daarnaast schaal- en samenwerkingsvoordelen worden behaald. Grondstoffen als papier worden goedkoper door op grotere eenheden in te kopen, en het is de verwachting dat meer aan landelijke advertenties wordt verdiend door het grotere bereik dat Mediahuis via de noordelijke kranten heeft.

NDC mediagroep heeft de afgelopen jaren geprobeerd een breed mediabedrijf te zijn, dat ook marketing doet. Daartoe werden ook bedrijven gekocht. Deze strategie – vormgegeven in het NDC-onderdeel Productiehuis – wordt volledig losgelaten.

 

Het accent verschuift weer naar het uitgeven van journalistieke producties, en dit moet meer en meer via digitale kanalen

Het Productiehuis verdwijnt als zodanig. Kweekvijver Noord, waar stagiaires onder begeleiding van vakspecialisten video’s en posters maken voor bedrijven, staat in de etalage. De samenwerking die NDC heeft met tv-zender PodiumTV, waar onder meer sportwedstrijden en culturele producties worden uitgezonden, wordt opgezegd. CMCG (een soort reclamebureau, en voorheen gevestigd in Heerenveen) krijgt een aparte positie binnen NDC, en moet zich meer gaan richten op grotere klanten. Videobedrijf Pro-Time, dat cameramensen in dienst heeft, wordt ondergebracht in een videoteam voor de dagbladen.

Dit laatste tekent de journalistieke ambities van NDC. Het accent verschuift weer naar het uitgeven van journalistieke producties, en dit moet meer en meer via digitale kanalen. Andere kranten van Mediahuis maakten de afgelopen periode succesvol stappen in die richting, met meer abonnees en inkomsten tot gevolg.

Klap

Niettemin wordt de klap van de reorganisatie ook gevoeld bij verschillende journalistieke onderdelen van de uitgever. Zo verliest het Friesch Dagblad acht voltijdsbanen, omdat de krant te veel kost ten opzichte van wat die in het laatje brengt. Door anders te werken, bijvoorbeeld met gebruik van kopij van andere media, moet de krant kwalitatief op niveau blijven. Ook krijgt de krant een nieuwe website met een betaalmuur, om digitaal te groeien.

 

Het Friesch Dagblad heeft nog te veel het imago van een gereformeerde krant. En dat is niet meer zo

De directie zegt nog genoeg kansen te zien voor het Friesch Dagblad. ,,Wat ik bij het FD vaak hoor, is dat de krant te onbekend is”, aldus Van Dijk. ,,Het FD heeft nog te veel het imago van een gereformeerde krant. En dat is niet meer zo. Het is wel een krant waarbij de christelijke normen en waarden heel belangrijk zijn, in aanpak en toon. We verwachten dat er veel meer mensen in geïnteresseerd zijn dan de huidige 9300 abonnees in Fryslân.”

Kansen

Daar liggen ook op digitaal vlak kansen. ,,Het Friesch Dagblad is onderscheidend op regionaal nieuws en op levensbeschouwelijk nieuws. Dat laatste is natuurlijk ook interessant voor mensen buiten Fryslân.” De afgelopen jaren werd geprobeerd met magazine en website Het Goede Leven die groep te bereiken. ,,Maar dat was niet op een nieuwspropositie. Dus dat was veel lastiger dan met nieuws.”

 

Het Friesch Dagblad is onderscheidend op regionaal nieuws en op levensbeschouwelijk nieuws. Dat laatste is natuurlijk ook interessant voor mensen buiten Fryslân

De Vereniging Friesch Dagblad, die aan NDC de exploitatie van de krant heeft toevertrouwd, zit met dubbele gevoelens, meldt voorzitter Jan Ienco Froentjes (zie kader onderaan dit artikel). Aan de ene kant is de vereniging bedroefd over het naderende afscheid van redacteuren, maar aan de andere kant biedt de strategie van Mediahuis ook kansen voor de krant.

Weekbladen

NDC mediagroep overweegt de tientallen gratis huis-aan-huisbladen van de hand te doen, omdat de advertentie-inkomsten stevig dalen. ,,Daarbij wordt rekening gehouden met het belang van de lokale journalistiek, werkgelegenheid, advertentieopbrengsten en bezetting van de persen in de drukkerij”, zegt Boot. De betaalde nieuwsbladen – zoals de Balkster Courant en Nieuwsblad Noordoost Friesland – wil de uitgeverij behouden.

Er zijn nu ruim twintig partijen die interesse toonden. De verkoop heeft geen grote haast, melden Van Dijk en Boot. Wel worden enkele titels, zoals de Kollumer Courant en Nieuwe Dockumer Courant, per komende maand samengevoegd. De kranten zijn inhoudelijk hetzelfde, maar hebben nog een andere titel.

Volgens Journalistenvakbond NVJ is er de afgelopen periode een goed sociaal plan opgesteld. ,,En het is leuk dat er een vangnet is, maar dat betekent niet dat we achteroverleunen en denken: dit is klaar”, zegt bestuurder Paul Teixeira.

 

Dat weekblad dat elke week in de bus valt met lokaal nieuws: je merkt pas hoe prettig het was als het er niet meer is

De NVJ ziet in algemene zin in Nederland dat de rol en het belang van regionale media worden uitgehold. ,,Als je minder redacteuren hebt, dan heb je minder journalistieke handen om het werk te verrichten. Dan kan je de signalerende en controlerende functie minder goed uitvoeren, en dat betekent dat de politiek minder op de vingers wordt gekeken en minder misstanden worden opgespoord. Dat is een trieste situatie.”

Voor de weekbladen hoopt de NVJ vooral dat er snel duidelijkheid komt. ,,Als je niet weet of je baan op de tocht staat, vreet dat aan je, zowel op het werk als privé.” De vakbondsbestuurder hoopt ook dat publiek en politiek het belang van lokale media inzien. ,,Dat weekblad dat elke week in de bus valt met lokaal nieuws: je merkt pas hoe prettig het was als het er niet meer is.”

FNV

Collega-bestuurder Bernard van Iren van FNV zag de reorganisatie aankomen toen NDC mediagroep werd overgenomen door Mediahuis. ,,En gezien de stand van zaken van NDC in 2019 en 2020, hield ik ook rekening met een forse reorganisatie.” NDC draaide de afgelopen jaren miljoenenverliezen. Ook de vakbondsleden die bij NDC werken zijn volgens Van Iren niet verrast. ,,Iedereen wist dat er iets aan zat te komen, omdat we al een poosje praten over een sociaal plan. Zo’n plan maak je niet voor niets.”

 

We kijken wat de consequenties zijn, en hoe NDC denkt die op te vangen. Want je kan wel honderd mensen wegsnijden, maar de krant moet wel uitkomen

De vakbonden zullen de komende periode eerst het advies van de ondernemingsraad (or) afwachten. ,,En dan gaan we kijken wat de consequenties zijn, en hoe NDC denkt die op te vangen. Want je kan wel honderd mensen wegsnijden, maar de krant moet wel uitkomen. En die moet ook elke dag bezorgd worden en vol staan met advertenties. Na de reorganisatie moet daarom nog steeds een goede organisatie bestaan.” Daar heeft hij nu nog geen zorgen over. ,,Maar ik sluit niet uit dat die gaan komen.”

De ondernemingsraad komt binnenkort met een advies. In een verklaring zegt de or het nut en de noodzaak van de reorganisatie in te zien na jaren van verliezen, en de zorgen bij het personeel over het verlies aan banen te delen. ‘We zien bij de andere onderdelen van Mediahuis een gezonde bedrijfsvoering en groei in (digitale) abonnementen. De ondernemingsraad heeft er vertrouwen in dat NDC die weg ook opgaat.’

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten