Energiestrategie vooral zuinig met ambitie, gemeenten en Friese Energie Alliantie hadden méér gewild

Er moet in 2030 minimaal 3,0 terawattuur aan duurzame stroom in Fryslân worden opgewekt met zonne- en windenergie op land. Dat is het bod van de RES-regio Fryslân aan het rijk. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink van Leeuwarden, die onderhandelde namens de Friese gemeenten, presenteerden het RES-bod gisteren in Westergeest. Gedeputeerde Sietske Poepjes sprak van een ,,realistyske doelstelling”, maar gemeenten en de Friese Energie Alliantie hadden méér gewild.

Jan Ybema

Geplaatst: 18 april 2021 om 17:00

Hidde van der Bij (5) uit De Westereen, bekend als Jelte uit de RES-publiekscampagne ‘Kies voor Jelte’, samen met Sietske Poepjes en Bert Wassink.   FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
0%

Het rijk heeft bepaald dat er in 2030 landelijk 35 TWh aan groene stroom op land moet worden opgewekt. Dat moet helpen om het klimaatdoel te halen van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.

Fryslân wil dus 3 van die 35 TWh opwekken. Daarvan is 2,5 TWh al gerealiseerd met bestaande windmolens en zonneparken of het is al vergund en zit dus ‘in de pijplijn’ om aangelegd te worden.

Haalbaar

De overige 0,5 TWh zal grotendeels door zonnepanelen opgewekt moeten worden, want de provincie staat de bouw van grote windmolens op land niet toe. Op welke plekken in Fryslân gezocht moet worden om die panelen te plaatsen, is in het RES-bod niet aangegeven.

Lees ook: Gemeente Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn, plan voor groot zonnepark bij Sexbierum

Toch staat het volgens Poepjes en Wassink buiten kijf dat deze ambitie van 0,5 TWh voor 2030 haalbaar is. Bij alle Friese gemeenten is namelijk geïnventariseerd welke doelstelling zij hebben voor extra groene stroomopwekking. Bij elkaar opgeteld komen die doelen nu al uit op ruim 0,8 TWh, dus méér dan de provincie als minimum gesteld heeft.

Yn dit bod ha wy neffens my in balâns fûn tusken it belang fan enerzjytransysje en it belang fan behâld fan lânskip

,,De provinsjale wâl kin it gemeentlike skip wolris keare”, aldus Poepjes. ,,As provinsje binne wy ek hoeder fan it lânskip. Yn dit bod ha wy neffens my in balâns fûn tusken it belang fan enerzjytransysje en it belang fan behâld fan lânskip.”

Zonneladder

Niet alleen de ban op grote windmolens op land, ook de zogeheten zonneladder tempert de snelheid van de transitie. De ladder houdt in dat zonnepanelen op daken de voorkeur hebben boven zonneweiden.

Lees ook: ‘Groene gangmakers’ ontvangen samen half miljoen subsidie voor duurzamer Heerenveen

,,Wij hebben als gemeenten aangegeven dat we niet blij zijn met die zonneladder. Maar we hebben het ermee te doen”, zei Wassink. ,,Provinsje en gemeenten ha hjir in respektfol profesjoneel mieningsferskil oer”, aldus Poepjes.

Wij hebben als gemeenten aangegeven dat we niet blij zijn met die zonneladder. Maar we hebben het ermee te doen

Vanuit andere RES-regio’s valt wel eens kritiek te horen dat Fryslân, goed voor 10 procent van het Nederlandse landoppervlak, best een tandje zou kunnen bijschakelen voor de energieopwekking op land. Maar Poepjes wijst dan op het Friese energieverbruik, ruim 3 procent van het nationale totaal. ,,Dan fine wy it opwekken fan 3 fan de 35 TWh mear as yn ferhâlding.”

Draagvlak

Ze is beducht voor het draagvlak onder de bevolking. ,,Kommunikaasje mei de befolking is no de grutste folgjende opjefte. Wy dogge dit yn Fryslân op ús eigen manier en yn ús eigen tempo.”

Een andere moeilijkheid is dat het stroomnet van beheerder Liander op veel plekken de toevoer van opgewekte groene stroom amper aankan. ,,It moat net sa wêze dat ferduorsuming stûket om’t it net it net oankin”, aldus Poepjes. Er is een taakgroep opgericht om het net uit te breiden en beter in te richten.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten