Weidevogelbeheer moet niet een soort tuinieren worden

Als de vos en roofvogels worden bejaagd om de grutto en de kievit te redden, wordt weidevogelbeheer een soort tuinieren. Dat zei natuurfilosoof Marten Drenthen gisteren tijdens de webinar Groene Aftrap.

Theo Klein

Geplaatst: 02 april 2021 om 11:00

FMF directeur Hans van der Werf (rechts) overhandigde begin deze week een ‘praatplaat’ met de meerjarenvisie van den Milieufederatie aan gedeputeerde Douwe Hoogland.   FOTO: MONIQUE PLANTINGA
0%

Overheden schieten hun doel voorbij als de jacht op rovers als vos en steenmarter de doelstelling om weidevogels te behouden frustreert. ,,Dan raak je als overheid het zicht op de bal kwijt, want ook predatoren horen bij het dynamisch proces van de natuur”, stelde natuurfilosoof Drenthen gisteravond tijdens het webinar waar de Friese Milieufederatie haar meerjarenplan over 2021 tot 2024 presenteerde.

Drenthen gaf aan geen advies te willen geven aan beleidsmakers, maar pleitte er wel voor dat we leren nadenken over een opener houding tot de natuur, die ook niet alleen gericht is op het controleren en vastleggen hoe die natuur eruit moet zien. ,,Je loopt bijvoorbeeld het risico bij weidevogelbeheer dat je natuurlijke processen die er ook bij horen gaat uitsluiten.”

Dat sommige landschappen en diersoorten verdwijnen, komt door onze keuzes

Nu er soorten terugkeren, zoals de wolf, wordt beleid maken lastig als op voorhand wordt aangegeven welke nat uur moet worden beschermd en welke niet. ,,Zeker als er onverwachte zaken gebeuren en een natuurbeheerder vervolgens zijn natuursubsidie moet teruggeven. Zo besturen maakt veel kapot.”

Met het oog op rentmeesterschap wordt, voor het behoud van de weidevogel, het landschap zo ingericht dat die vogelsoort overleeft. Maar volgens Drenthen valt er ook wat voor te zeggen om de wildheid van de natuur te accepteren en te respecteren. ,,Dat respect voor die wildheid voorkomt dat natuurbeheer tuinieren wordt en we geen autonome natuurgebieden beheren, maar parken.”

Je krijgt wat je verdient

Volgens de natuurfilosoof krijgt Nederland het landschap dat het verdient. ,,Dat sommige landschappen en diersoorten verdwijnen, komt door onze keuzes. Als de weidevogel ons niet interesseert en we kiezen voor groot wonen, energielandschappen en bedrijventerreinen, dan betekent dat het einde van de grutto in ons land.”

Tegelijk geven, volgens Drenthen, mensen juist aan een landschap met dieren en cultuurhistorische elementen wel belangrijk te vinden. ,,Laten we dan die keuzes ook hardop benoemen. Als we vinden dat een boer extensiever moet gaan werken, betalen we meer voor ons eten. Maar breng consumenten vervolgens niet in de verleiding met goedkope producten die niet duurzaam zijn verbouwd.”

Visie

De Friese Milieufederatie wil de komende jaren meer zelf de agendapunten bepalen, zegt FMF-directeur Hans van de Werf desgevraagd. Om de uitdagingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit in Fryslân aan te pakken is er volgens hem een stevige en breed gedeelde visie nodig, waar goed leiding aan wordt gegeven. ,,De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het in Fryslân ontbreekt aan sturing en leiderschap. Er wordt vooral gerefereerd aan ‘mienskip’ en samenwerking. Maar dat leidt vooral tot versplintering.”

De tijd dat de FMF bij zo veel mogelijk overleggen aan tafel wil zitten, is volgens hem ook voorbij. ,,Het gaat ons niet meer om meedoen, maar om iets dóén.”

Lees ook: Wieger van der Meulen toont aan: intensief boeren gaat prima samen met weidevogelbeheer

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

9 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

18 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten