Luchtruimherziening is heet hangijzer: ‘Onze dorpen ondervinden veel geluidshinder van militaire vliegtuigen’

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieu (COVM) van vliegbasis Leeuwarden werd gisteren ingegaan op de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de luchtruimherziening. Daarbij moet het noordelijke luchtruim als militair oefenterrein worden uitgebreid, mogelijk richting Duitsland.

Anna Sofia From

Geplaatst: 20 april 2021 om 13:00

De F-35 de JSF tijdens de Air Demo boven de vliegbasis tijdens de Luchtmachtdagen op Vliegbasis Leeuwarden.   FOTO: ANP
0%

De plannen werden bij de vorige COVM-vergadering gepresenteerd. In de tussentijd hebben de drie noordelijke provincies, de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke, de Waddenvereniging, de Friese Milieu Federatie en omwonenden van het militaire vliegveld in Leeuwarden zienswijzen ingediend tegen het plan.

 

De kans is groot dat ieder straks zijn zegje gedaan heeft, maar dat het voorstel blijft zoals het was

Geert Verf zette als vertegenwoordiger van de laatste groep de kwestie nogmaals op de kaart. ,,Onze dorpen en wijken en ook een groot deel van de rest van Fryslân ondervinden veel geluidshinder van de militaire vliegtuigen. Wij zijn dan ook tegen elke uitbreiding van militaire vliegbewegingen boven ons hoofd.”

Verf uitte twijfels of de zienswijze van omwonenden iets zou veranderen, maar zei ,,niet lijdzaam” te willen afwachten. ,,De kans is groot dat ieder straks zijn zegje gedaan heeft, maar dat het voorstel blijft zoals het was. Er is immers geen echt alternatief beschreven. De generatie na ons zal zeggen: ‘Hoe heeft dit toch kunnen gebeuren?’ Dat moeten we zien te voorkomen.”

Juist minder hinder

Kolonel Olav Spanjer zei namens Defensie de zorgen te begrijpen, maar stelde ook dat er ,,zaken in de media geduid worden die misschien niet helemaal correct zijn”. Hij zei dat de verwachting is dat de hinder niet meer, maar mogelijk juist minder wordt. ,,We vragen als Defensie wel om een uitbreiding van het noordelijk oefengebied en hoewel dat op meer mensen invloed heeft dan nu, zal die uitbreiding beperkt zijn. Duitsland heeft dezelfde problemen als wij, daar is hinder een groot maatschappelijk onderwerp, dus wij zullen ook niet zomaar geluid kunnen exporteren naar Duitsland en andersom. Dat moet in balans zijn. We zien het gebruik van vliegtuigen graag op het niveau hoe het nu is en in de toekomst graag met minder jachtvliegtuigen.”

Na de zomer komt Defensie met een reactienota waarin de zienswijzen behandeld worden.

Nieuwe straaljagers

Essentieel onderdeel van het probleem, volgens Verf, zijn de nieuwe F-35 straaljagers. Deze zouden voor dubbel zoveel overlast zorgen, wat betreft geluid en uitstoot, in vergelijking met F-16’s, terwijl het aantal vliegtuigen nog niet op volle sterkte is. Vorig jaar bleek al dat het aantal klachten sinds de komst van de F-35 in oktober 2019 sterk is toegenomen. Omwonenden pleitten er dan ook voor om nader onderzoek naar overlast te doen, alvorens nieuwe F-35’s aan te schaffen, en hebben daarvoor een verzoek bij informateur Herman Tjeenk Willink neergelegd.

Op 28 april komt er een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie naar Leeuwarden om Provinciale Staten te informeren over de luchtruimherziening.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten