Thecla Bodewes weet het tij te keren

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro verlies leed.

Jan-Peter Soenveld

Geplaatst: 21 april 2021 om 08:56

Tewaterlating baggerschip bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos.   FOTO: MARCEL VAN KAMMEN
0%

Het bedrijf heeft vier scheepsweven in Noord-Nederland, waaronder een in Harlingen en een in Stroobos. Die laatste werd in 2019 overgenomen. De trage opstart van deze werf was in 2019 een van de oorzaken van het verlies.

In 2020 werd bij twee reorganisaties ingegrepen op de vier locaties, en werden functies die niet direct met de productie van schepen te maken hadden geschrapt. In 2020 had het bedrijf 109 mensen in dienst, zeven minder dan in 2019. Ook werd de werf in Harlingen voornamelijk verhuurd aan collegabedrijven om kosten te besparen. Zowel in 2019 als in 2020 werd negen ton gereserveerd om de reorganisatie te financieren.

De begroting 2021 gaat uit van een verdere verbetering van het resultaat op basis van de in 2020 ingezette maatregelen

Die besparingen wierpen vorig jaar hun vruchten af, en het bedrijf schreef zwarte cijfers. ‘De begroting 2021 gaat uit van een verdere verbetering van het resultaat op basis van de in 2020 ingezette besparingsmaatregelen’, schrijft het bedrijf in de jaarrekening 2020.

Op basis van de lopende projecten en resultaten daarvan, wordt verwacht dat het bedrijf ‘ten minste de komende twaalf maanden binnen de financiële kaders kan opereren. Daarom is een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening mogelijk’. In januari haalde het bedrijf nog de opdracht voor de bouw van een onderzoeksschip van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) binnen. Het bedrijf voorspelde vorig jaar al dat in 2020 winst zou worden geboekt, onder meer door een gevulde orderportefeuille.

Overheidssteun

In de jaarrekening staat verder dat de onderneming vorig jaar gebruik heeft gemaakt van de overheidssteun voor de coronacrisis, waaronder de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling. Ook waren er op de peildatum meer kortlopende schulden dan vlottende activa. Volgens het bedrijf door ‘timingverschillen tussen betalingen van afnemers en het tempo van de inkopen voor de onderhanden projecten’.

Het bedrijf sloot verder een hypothecaire lening van 7,5 miljoen euro af ‘ter herfinanciering van het onroerend goed’. Dit moet voor 1 oktober 2022 zijn afgelost, anders moet het bedrijf de verstrekker een vergoeding betalen.

TB Shipyards is economisch van belang voor Noord-Nederland. Niet alleen qua directe werkgelegenheid, maar ook omdat bij regionale toeleveranciers veel banen zitten.

Het bedrijf kon gisteren geen toelichting geven.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten