Koerswijziging bij Protestantse Kerk in Nederland: invloed jongeren wordt vergroot met Young board

De Protestantse Kerk in Nederland gooit het roer om. Er vindt op dit moment een herstructurering van de dienstenorganisatie plaats en op bestuurlijk en uitvoerend niveau komt er veel meer inbreng van jongeren. Dat gebeurt via een Young board waar medewerkers van de dienstenorganisatie tussen de 20 en 35 jaar in zullen gaan zitten.

Lodewijk Born

Geplaatst: 30 april 2021 om 10:00

De Protestantse Kerk in Nederland gooit het roer om.   FOTO: ANP
0%

Ook in het land zullen jongeren worden geworven om in het platform deel te nemen, vertelt directeur Jurjen de Groot van de Protestantse Kerk. ,,Doel is een extra focus die we leggen op jonge generaties, in het bijzonder op jongvolwassenen. Je ziet nu in lokale kerken dat zij onvoldoende gehoord worden en dat gemeenten veelal bestuurd worden door zestigplussers.”

Het blijkt dat 60 procent van de krimp in lokale kerken wordt veroorzaakt doordat mensen zich uitschrijven. Hiervan is 75 procent dooplid; de helft van hen is tussen 15 en 34 jaar.

Ander beleid

Jongeren en jongvolwassenen verlaten de kerk massaal – al decennia – en daarom is ander beleid nodig. Van de belijdende leden in de Protestantse Kerk is slechts één op de twaalf jonger dan 40 jaar. Als het gaat om toekomstgericht kerk-zijn is de blik en perspectief nodig van jonge generaties. ,,Uit de gesprekken die we al gevoerd hebben zie je dat zij soms heel anders tegen zaken aankijken. Dat hebben we ook nodig.”

Uit de gesprekken die we al gevoerd hebben zie je dat zij soms heel anders tegen zaken aankijken. Dat hebben we ook nodig

De Young board is meer dan een ‘denktank’. ,,We willen dat ze écht invloed krijgen. Ze zijn gesprekspartner van de directie.” Een ander vergezicht is een jongerensynode (Young synod), maar dat idee ligt voorlopig op de plank.

Boventallig

De Protestantse Kerk is verder bezig met een reorganisatie van de dienstenorganisatie. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat ongeveer 8 fte boventallig zou worden ten opzichte van het totaal van 203 fte.

Lees ook: Achtergrond: Oecumene in Grote Kerk Dokkum en Clemenskerk op Ameland laat zien hoe het zou moeten zijn

Boventallige medewerkers kunnen solliciteren op nieuwe functies. Functies die passen bij het nieuw te creëren dienstverleningsaanbod. Onder de streep moet volgens De Groot het aantal fte’s op hetzelfde niveau blijven. Voor medewerkers die wel de dienstenorganisatie verlaten is er een sociaal plan.

Minder leden

Qua ledenaantal krimpt de Protestantse Kerk jaarlijks met circa 3 procent. Voor elke zes leden die vertrekken, komt er één nieuw lid bij. Het huidige ledental bedraagt ongeveer 1,6 miljoen leden.

In 2021 is er sprake van een operationeel tekort van 1,8 miljoen euro en ook voor 2022 wordt een tekort verwacht, wat binnen de bestaande continuïteitsreserve van de PKN kan worden opgevangen. Vanaf 2023 zal er weer sprake zijn van begrotingsevenwicht.

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten