Opinie: Een rem op woningbouw creëert juist krimp

De provincie is door het rijk aangewezen de woningbouw te coördineren. Doordat Fryslân maar blijft uitgaan van prognoses van krimp, terwijl dat verder uit niets blijkt, worden de gemeenten getalsmatig beperkt in hun woningbouwambities. En dat terwijl er overal grote tekorten zijn.

Gert van der Meijden

Geplaatst: 04 april 2021 om 18:00

Nieuwbouwwoningen in Lemmer. ‘De gemiddelde bouwambitie in de verkiezingsprogramma’s is een miljoen extra woningen de komende tien jaar. Hoofdelijk omgerekend zou dat voor Fryslân een kleine 40.000 woningen betekenen, een sterk contrast met de voorgenomen 10.500.’   FOTO: SHUTTERSTOCK
0%

Gedeputeerde Klaas Fokkinga sprak zich onlangs in een interview uit over de woningbouw in Fryslân. Hij gaat uit van 10.500 toe te voegen woningen aan de woningmarkt, nieuwbouw en herbestemming. Daarbij wil Fokkinga liever te veel dan te weinig bouwen en dat er genoeg woningen beschikbaar zijn het centrum van stad en dorp. Als je echter naar de landelijke cijfers kijkt, lijkt dit standpunt tegenstrijdig.

De gemiddelde bouwambitie in de verkiezingsprogramma’s is namelijk een miljoen extra woningen de komende tien jaar. Hoofdelijk omgerekend zou dat voor Fryslân een kleine 40.000 woningen betekenen, een sterk contrast met de voorgenomen 10.500. Zelfs als je ervan uitgaat dat er in het Noorden relatief minder gebouwd wordt. Met in het achterhoofd de mogelijke komst van de Lelylijn en de toenemende trek uit de Randstad naar de periferie van Nederland, inclusief het Noorden, is het zelfs een erg lage en remmende ambitie.

Ook een gemeente wil absoluut niet onbeperkt bouwen en daardoor onverkoopbare nieuwbouw of leegstand creëren

Laten we eens naar Tytsjerksteradiel kijken. Er staan nu in de hele gemeente 25 beschikbare woningen te koop, waarvan vijftien onder de 300.000 euro. Dat waren er drie jaar geleden nog meer dan 150. En dat terwijl er de laatste vijf jaar meer dan vijfhonderd woningen zijn gebouwd. Een schreeuwend tekort dus. Toch beperkt de provincie de gemeente, zelfs bij een meer dan 100 procent overprogrammering, tot een toename van vierhonderd woningen voor de komende tien jaar. En dat alleen binnenstedelijk, want buiten de bebouwde kom is helemaal een ‘no go’, zelfs als dat prima in de dorpsstructuur past.

In de, ook door het CDA gesteunde, vorig jaar vastgestelde Woonvisie laat de gemeente andere ambities zien. Voldoende bouwen om aan de vraag en behoefte te kunnen voldoen. En die vraag is groot: starterswoningen om de eigen jeugd in het dorp te kunnen houden, levensloopbestendige woningen zodat senioren in hun eigen omgeving kunnen blijven, en voldoende sociale huurwoningen.

Woningbouw moet daarbij in het teken staan van duurzaamheid en circulariteit. En er moeten mogelijkheden zijn voor alternatieve woonvormen als leefgemeenschappen, hofjes en met een inrichting met verschillende vormen van zorg. En niet alleen in Burgum of Hurdegaryp, maar in alle dorpen. De ruimte is er, de plannen zijn er en de vraag is er. Waarom dan die beperkingen?

Geen aanbod betekent leegloop

Ook een gemeente wil absoluut niet onbeperkt bouwen en daardoor onverkoopbare nieuwbouwwoningen of elders leegstand creëren. Maar de gemeente kent de behoefte en vraag van de eigen inwoners en wil daar graag aan voldoen. Dan hoeven de inwoners van Tytsjerksteradiel niet alleen naar Leeuwarden te kijken, waar blijkbaar wel heel veel mag worden gebouwd en waardoor er trek naar die stad ontstaat. Als er aan de woonbehoefte in onze eigen dorpen kan worden voldaan kunnen onze inwoners binnen de gemeente blijven. En met de aanwas uit de Randstad en de mogelijke komst van de Lelylijn komt er helemaal geen krimp. Maar geen aanbod betekent geen aanwas en zelfs leegloop.

Provinciebestuur, wees niet te bang voor krimp en leegstand. Toon gezonde ambitie. Geef gemeenten de ruimte en evalueer regelmatig om mogelijk bij te kunnen sturen. Zorg dat in onze mooie provincie het niet alleen in de steden, maar ook in de kleinere dorpen leefbaar blijft. Als we nu de rem erop houden, hebben we straks onze eigen krimp gecreëerd. Aan de slag: bouwen!

Gert van der Meijden is fractielid van het CDA in Tytsjerksteradiel

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

10 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

19 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten