Padel verovert in hoog tempo de sportwereld: ,,Padel heeft alles wat een moderne sport zou moeten hebben”

Qua aantal beoefenaars moet padel het nog afleggen tegen voetbal en hardlopen, maar ook binnen Fryslân wint ’s werelds snelst groeiende sport steeds meer terrein. „Oer tsien jier leit yn alle doarpen en stêden in baan”, voorspelt Rutger Haven.

Lars Goerres

Geplaatst: 08 april 2021 om 13:00

Rutger Haven op een van de twee padelbanen in Heerenveen. Foto: Niels de Vries   FOTO: NIELS DE VRIES
0%

Het was tijdens een vakantie op Gran Canaria dat de nu veertigjarige Jouster in 2016 voor het eerst kennismaakte met de relatief nieuwe racketsport, die kenmerken heeft van zowel tennis als squash. „Ik fûn it fuortendaliks moai”, blikt hij terug. De snelheid, laagdrempeligheid en groeimogelijkheden spraken hem enorm aan. „Padel hat alles wat in moderne sport ha moat.”

Vandaar dat Haven zich bij thuiskomst meteen op de - op dat moment enige Friese - padelbaan in zijn woonplaats meldde. Eerst om het spel zelf onder de knie te krijgen, daarna om een opleiding tot padelinstructeur te volgen. „Doe’t ik dêr klear mei wie, ha in bedriuw opstart mei eigen banen dy’t minsken fia ynternet reservearje kinne.”

Nieuw spel

Het resultaat mag er zijn. Padel Friesland (zo heet Havens onderneming) heeft sinds het voorjaar van 2019 twee padelbanen op de accommodatie van de Heerenveense tennisvereniging Ten Woude. ,,Nei in koarte opstartperioade sitte dy no alle wykeinen en jûnen fol. Earst seagen minsken my wolris frjemd oan as ik op in jierdeifeestje fertelde dat ik padeltrainer bin, mar ûnderwilens wit elkenien wol wat it is.”

Padel werd in 1969 bedacht door de rijke Mexicaanse zakenman Enrique Corcuera, die een tennisbaan in zijn tuin wilde aanleggen maar daar geen ruimte voor had. Wat volgde, was de geboorte van een nieuw spel. Gespeeld door teams van twee, op een afgebakend terrein van tien bij twaalf meter. Met aan beide uiteinden betonnen (of glazen) wanden en in het midden een net.

Earst seagen minsken my wolris frjemd oan as ik op in jierdeifeestje fertelde dat ik padeltrainer bin, mar ûnderwilens wit elkenien wol wat it is

Aanvankelijk deed alleen de Mexicaanse elite aan padel, maar toen de sport eenmaal was overgewaaid naar Spanje ging het snel. Daar werd in 1974 de eerste Europese club opgericht en met inmiddels meer dan een miljoen geregistreerde spelers is padel sinds de jaren negentig de op één na populairste sport van het land. ,,Allinnich fuotbal is grutter.”

Dat het in Nederland dezelfde kant op zal gaan, staat volgens Haven als een paal boven water. De cijfers ondersteunen die voorspelling. Waar er zes jaar geleden nog maar veertien accommodaties waren, zijn dat er nu al bijna tweehonderd. En ook het aantal banen neemt toe, van 225 in 2019 naar 500 begin 2021.

Eenzelfde trend

Binnen Fryslân is eenzelfde trend zichtbaar. ,,Al rinne wy noch wol wat êfter op de measte oare provinsjes”, benadrukt Haven. Nadat Joure in 2016 de primeur had, volgden de afgelopen vijf jaar accommodaties in Heerenveen, Sneek, Oudega (Sm.), Surhuisterveen en Oosterwolde. Totaal aantal banen: elf.

,,It groeit gigantysk. Ek yn oare lannen, lykas Frankryk en Belgje.” Dat veel bekende (oud-)profvoetballers padel promoten, helpt daarbij. Zo deden Robin van Persie en Arjen Robben voor de coronacrisis regelmatig aan toernooien mee en heeft Zlatan Ibrahimovic in Zweden zelfs een overdekt padelcentrum laten bouwen.

Om’t de bal nei it stuitsjen op de grûn earst noch tsjin de glêzen muorre oankomme mei foardat je him werom spylje, hawwe je krekt wat mear tiid

Waarom padel overal zo aanslaat? ,,It is maklik te learen en folle tagonkliker as tennis”, legt Haven uit. ,,Asto sels in aardich baltsje slaan kinst, mar dyn freonen net, dan giest net hiel gau mei harren nei de tennisbaan. By padel kin dat wol. Om’t de bal nei it stuitsjen op de grûn earst noch tsjin de glêzen muorre oankomme mei foardat je him werom spylje, hawwe je krekt wat mear tiid. Sawaande duorje rally’s meastal dus ek wat langer.”

Lees ook: Mexicaanse tennisvariant padel moet ouderen in Surhuisterveen in beweging krijgen

Mensen zonder ervaring of balgevoel kunnen zodoende relatief snel plezier aan padel beleven, wil Haven er maar mee zeggen. Bovendien is de sport minder blessuregevoelig, betoogt hij. Omdat bovenhands opslaan verboden is, is er voor de sport niet veel kracht nodig en de kleine afmetingen van de baan leiden tot minder loopwerk. ,,Mar ek de lingte fan wedstriden spilet mei. In trijesetter kin by tennis samar trije oeren duorje. In potsje padel is nei sechtich minuten faak al klear.”

Reserveren

Om de laagdrempeligheid verder te versterken, is Haven geen vereniging, maar een bedrijf gestart. ,,Want je merke dat in soad minsken dy’t al lid binne fan in oare sportklup net noch in lidmaatskip ôfslute wolle. By ús kinne sy in baan reservearje wannear’t it harren útkomt.”

As dizze trend him wat trochset, lizzer der oer tsien jier yn alle fryske doarpen en stêden in padelbaan

Dat die methodiek werkt, blijkt wel uit het feit dat je om in het weekeinde of op een avond te kunnen spelen vaak wel twee weken van te voren moet reserveren. Maar ook de coronacrisis heeft volgens Haven een positief effect gehad. Omdat sporten in groepen groter dan vier lange tijd niet toegestaan was en die maatregel voor 27-plussers nog steeds geldt, is het aantal padelspelers flink toegenomen. ,,Fan kuorballers em fuotballers oant en mei iishockeyers.”

Of die ook na de coronacrisis nog een balletje komen slaan, blijft afwachten. ,,Mar ik tink it wol”, zegt Haven, die tevens in Joure training geeft. In de toekomst hoopt hij met zijn bedrijf ook op andere locaties accommodaties te creëren, zodat beter aan de vraag kan worden voldaan. ,,En dan sjogge wy wol wêr’t it einiget. As dizze trend him wat trochset, lizzer der oer tsien jier yn alle fryske doarpen en stêden in padelbaan.”

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Opinie: Het gezicht van eenzame ouderen

Opinie

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal n...

11 uur geleden

Lees meer

Thecla Bodewes weet het tij te keren

Economie

Scheepsbouwer Thecla Bodewes (TB) Shipyards heeft vorig jaar bijna zes ton winst gemaakt. In 2019 was nog een reorganisatie noodzakelijk, toen het bedrijf ruim twee miljoen euro ve...

20 uur geleden

Lees meer

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten