Aangeboden door: HR Navigator

Arbodienstverleners vergelijken: wat maakt een arbodienstverlener goed?

-

Heb je er ooit aan gedacht een bedrijf in de arm te nemen dat gespecialiseerd is in gezondheid en veiligheid op het werk? Investeren in beschermingsmaatregelen is van fundamenteel belang om te voldoen aan de arbeidswetgeving en om arbeidsongevallen te voorkomen, die veel schade toebrengen aan werknemers en jouw bedrijf.

In dit scenario worden veiligheids- en gezondheidsdiensten van essentieel belang voor het bedrijf en de werknemers om inzicht te krijgen in de bestaande risico’s en de beste praktijken om het aantal arbeidsongevallen te verminderen en de veiligheid in het milieu te vergroten.

Daarom is het van fundamenteel belang een beroep te doen op de hulp van een gespecialiseerd bedrijf. Met hun technische kennis en ervaring op dit gebied, bieden zij complete diensten aan het bedrijf. Wilt je weten hoe je het ideale partnerschap kiest? Lees verder en zie wat je op dit moment moet evalueren!

Wat doet de arbodienst?

Dit soort organisaties heeft tot doel bedrijven te helpen hun processen veiliger te laten verlopen. Zij kunnen de risico’s identificeren op basis van elke door de werknemers uitgeoefende functie en de beste preventieve maatregelen aanbevelen om individuele en collectieve bescherming te garanderen.

Arbobedrijven besteden hun diensten uit aan andere organisaties, waarbij zij een beroep doen op een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in de verschillende economische sectoren en dat oplossingen beoordeelt en voorstelt die volledig zijn afgestemd op de realiteit en de behoeften van elk bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste toeschrijvingen van deze bedrijven?

De aanbieders van veiligheid en gezondheid op het werk zijn erop gericht het aantal ongevallen en beroepsziekten tot een minimum te beperken om de integriteit en de arbeidsgeschiktheid van de werknemers te beschermen. Daartoe is het verantwoordelijk voor meerdere taken, zoals hieronder aangegeven.

Preventie van ongevallen

Zoals hierboven vermeld, zet dit bedrijf zich in voor ongevallenpreventie. Daarbij wordt rekening gehouden met de wetgeving die voor elke functie en activiteitensector geldt. Op die manier worden individuele en collectieve risico’s in kaart gebracht en wordt advies of bijstand verleend bij de uitvoering van oplossingen.

Gezondheidsbevordering

Risico’s kunnen ook betrekking hebben op de lichamelijke of geestelijke gezondheid van werknemers. Bedrijfsgeneeskundige bedrijven zullen deze aandoeningen herkennen om werkgerelateerde ziekten te voorkomen. Zij voert ook beleid en programma’s uit die een betere gezondheid van de werknemers waarborgen.

Het geven van cursussen en opleidingen

Goed opgeleide vakmensen weten zelf hoe ze risico’s kunnen herkennen en ongelukken kunnen voorkomen. Zij handelen met grotere productiviteit en bekwaamheid. Daarom bieden bedrijven die zich bezighouden met veiligheid en gezondheid op het werk cursussen en opleidingen aan om werknemers, leidinggevenden en managers te kwalificeren.

Opstelling van technische documenten

Om aan de regels en voorschriften te voldoen, moeten bedrijven technische documenten opstellen ter ondersteuning van hun besluiten en acties. Een professioneel bedrijf bereidt deze en andere documenten voor volgens de normen die zij moeten presenteren, om fouten of discrepanties te voorkomen.

Arbodienst inschakelen: Team kwalificatie

Het eerste punt waarop moet worden gelet bij het arbodienstverleners vergelijken is de kwalificatie van het team dat door het bedrijf wordt geleverd. De vakmensen moeten gespecialiseerd zijn in gezondheid en veiligheid op het werk, met kennis van en ervaring met de uitvoering van de in de wet vastgelegde maatregelen, alsmede de technische specificaties voor de verschillende bedrijfstakken.

Lengte van de ervaring van de onderneming

Ga na hoe lang het bedrijf al actief is in het gebied en wat zijn ervaring op de markt is. Op dit moment is het ook noodzakelijk om de mening van andere klanten en de succes gevallen te onderzoeken om te begrijpen hoe de geleverde dienst is.

Het tijdstip van de prestaties houdt verband met de praktijk van de ploeg en bijgevolg met de kennis die tijdens de opleidingen zal worden doorgegeven. Als je een arbodienst inschakelen, mag je niet vergeten dat de ervaring van de professionals een aanvulling vormt op de theorie, waardoor de kwaliteit van de aangeboden opleiding toeneemt en het gemakkelijker wordt de belangrijkste veiligheidsmaatregelen voor jouw bedrijf vast te stellen.

Aangeboden diensten

Wanneer je de kosten arbodienst evalueert, moet je nagaan welke diensten worden aangeboden. Dit zal de deskundigheid van het bedrijf aantonen en andere mogelijkheden voor jouw bedrijf.

Aangezien er nog andere maatregelen zijn die bedrijven moeten nemen om aan de wetgeving te voldoen en hun werknemers beter te beschermen, is het de moeite waard te rekenen op een partnerschap dat in deze behoeften kan voorzien.

Geïntegreerd beheer

Tegenwoordig kunnen we veiligheid, gezondheid, welzijn en levenskwaliteit op het werk niet meer los van elkaar zien. Al deze aspecten vormen de basis om de integriteit van de werknemers te garanderen. Als je arbodienstverleners vergelijken, beheert het HR navigator platform dus al deze aspecten.

Op de website van HR navigator kunnen alle kosten arbodienst worden geanalyseerd om tot een geïntegreerd beheer te komen en oplossingen op maat voor elke onderneming te vinden. Bovendien beschikt het platform over een moderne geïntegreerde software voor bedrijfsbeheer die jouw organisatie een reeks differentiëlen kan bieden.

Nieuws

menu