Aangeboden door: Stichting MS Research

Continuïteit van MS-onderzoek heeft prioriteit

Dr. Gijs Kooij, MS Centrum Amsterdam

Onderzoek naar de oorzaak van en oplossingen voor MS is geheel afhankelijk van particuliere giften. Dankzij haar donateurs zet Stichting MS Research zich al ruim 40 jaar in voor het financieren van dit belangrijke onderzoek.

MS-onderzoek vindt voornamelijk plaats in de vier grote academische MS-centra: MS Centrum Amsterdam, ErasMS in Rotterdam, MS Centrum Noord Nederland en de Hersenbank voor MS. De continuïteit van al dit onderzoek heeft prioriteit; door de complexiteit van de ziekte is MS‑onderzoek helaas een kwestie van een lange adem.

Eén van de huidige lopende onderzoeken binnen het MS Centrum Amsterdam is een onderzoek naar het vetachtige stofje, Lipoxine-A4. De meeste behandelingen voor multiple sclerose zijn erop gericht om ontstekingen in het centrale zenuwstelsel te onderdrukken of te voorkomen Het blijkt dat een aantal vetachtige stoffen hierbij een belangrijke rol spelen en dat zij vrijwel afwezig zijn in het bloed en hersenvloeistof van mensen met MS. Daardoor herstelt het weefsel minder goed. Dankzij een subsidie van Stichting MS Research onderzoekt men binnen het MS Centrum Amsterdam of door een extra toediening van vetachtige stoffen een boost kan worden gegeven aan het weefselherstel.

Het overkoepelende onderzoeksthema van MS Centrum Amsterdam is om de progressie van de ziekte te stoppen. Daartoe wil het centrum bijvoorbeeld weten welke biomarkers de ziekte het best voorspellen en of de achteruitgang geremd of zelfs gestopt kan worden. ’Het lipiden-onderzoek maakt dus deel uit van grotere, overkoepelende vragen. Zoals ‘hoe kan ons lichaam MS-ontstekingscellen in toom houden?’.

Aan het hoofd van de onderzoeksgroep staat dr. Gijs Kooij. In 2019 kende Stichting MS Research hem een prestigieus vierjarig MS-fellowship toe om met een eigen onderzoeksgroep het stellen van de diagnose te verbeteren, nieuwe behandelingen te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen in de invloed van lipiden op onze afweer.


Over MS

MS is letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die jonge mensen treft in de bloei van hun leven. Het is de meest invaliderende ziekte bij jong volwassenen en is helaas (nog) niet te genezen. De ziekte van de hersenen en het ruggenmerg leidt tot klachten van diverse aard: zoals uitval van spieren, extreme vermoeidheid, verlies van zicht- en spraakvermogen, maar ook geheugen- en concentratie problemen. Zolang er onderzoek is, is er hoop. Draag bij aan een toekomst zónder MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit.

Over Stichting MS Research

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert. Ook geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg voor mensen met MS.

Sinds de oprichting in 1980 is het financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. Het kost minimaal € 70.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In ruim 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal meer dan € 70 miljoen toegekend aan 385 onderzoeken. De Stichting geeft structurele financiële steun aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek en de Hersenbank voor MS.

Ga voor meer informatie naar msresearch.nl en doneer.


Nieuws

menu