Short selling strategieën, is het markteffectiviteit of hooliganisme?

Foto: pexels

Foto: pexels

Short selling of ook wel short gaan genoemd is een manier van beleggen die tegenwoordig weer erg populair lijkt te zijn na jaren lang weggeweest te zijn. Bij deze vorm van beleggen proberen beleggers te profiteren van dalende koersen. Beleggers verkopen effecten die ze zelf niet eens in bezit hebben. Short gaan lijkt allemaal erg ingewikkeld en ondoorzichtig maar in feite is het vrij simpel en zelfs voor de beginnende belegger goed uit te voeren. Maar wat is short gaan dan precies en mag het wel in Nederland?

Wat is short gaan?

Er zijn verschillende manieren om deze vorm van beleggen te noemen. Short gaan, short selling of het innemen van een basis positie, het komt allemaal op hetzelfde neer. Short gaan is de meest gebruikte term. Deze vorm van beleggen maakt het mogelijk om effecten te verkopen die men eigenlijk niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. Het kan gaan om effecten zoals aandelen en obligaties.

Er zijn eigenlijk twee short selling strategieën . De effecten kunnen verkocht worden nadat deze tijdelijk gehuurd werden van een derde, dit heet gedekt short gaan. Of de effecten kunnen ook verkocht worden zonder dat de belegger de effecten effectief in handen heeft, dit heet naked short gaan.

Mag short gaan in Nederland en is het ethisch verantwoord?

In Nederland is er geen verbod op short selling. Wel heeft de Amsterdamse beurs in navolging op het aanscherpen van de Europese regels de meldingsdrempels voor short gaan verlaagd. Iedere belegger die nu meer dan 0,1 procent van de aandelen van een bedrijf gebruikt om short te gaan, moet dit melden aan de beursautoriteiten. In Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten. Dat is ook direct de partij die een verbod in Nederland zou kunnen afkondigen, maar ziet daar vooralsnog geen reden toe. In de tijd van de kredietcrisis (2008) is short gaan wel een tijdje verboden geweest.

Short selling heeft eigenlijk onterecht een slechte reputatie. Dit komt met name door beleggers op de markt die short gaan op een specifieke manier toepassen. Het lijkt natuurlijk op het eerste gezicht niet netjes om een strategie te volgen die erop gericht is financieel gewin te halen uit dalende aandelenkoersen. Dit zogenaamde “short gaan” wordt vaak in verband gebracht met schreeuwende krantenkoppen die bedrijfsfaillissement en marktmisbruik verkondigen. Maar de waarheid is complexer. Short selling kan juist helpen om risico’s te beheersen en draagt zelfs bij aan een betere markt effectiviteit.

Hoe draagt short gaan bij aan markteffectiviteit?

Short gaan draagt op diverse manieren bij aan markteffectiviteit . Als er niet short gegaan mag worden, dan is er ook geen boodschapper om iedereen te vertellen dat een keizer zijn kleren niet aanheeft, om het maar even spreekwoordelijk te zeggen. Misstanden bij beursgenoteerde bedrijven kunnen daardoor langer voortbestaan en meer schade aanrichten. Door het short gaan, wordt er een signaal naar de markt gegeven dat beleggers het aandeel te duur vinden.

Mochten de short-gaande partijen gelijk krijgen (als het bedrijf met een persbericht naar buiten komt). Dan is het een voordeel voor velen dat zij short zitten, want bij een aandelenprijs die drastisch omlaag gaat, zijn zij de enige kopers (ze moeten immers de aandelen kopen om de geleende aandelen af te lossen). Zonder de short-gaande partijen, zou de koersval veel drastischer zijn omdat de koers dan verder was opgelopen voordat het slechte nieuws naar buiten kwam en dieper gevallen omdat er dan geen kopers voor het aandeel meer waren. Short gaan heeft dus een tucht- en liquiditeitsfunctie en draagt zo bij aan markteffectiviteit.

Om dit artikel even samen te vatten, short selling of short gaan is een manier van beleggen die tegenwoordig weer erg populair lijkt te zijn. Deze vorm van beleggen maakt het mogelijk om effecten te verkopen die men eigenlijk niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. Het kan hierbij gaan om aandelen en obligaties. In Nederland is er op dit moment geen verbod op short gaan, maar het wordt wel gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Ondanks de slechte naam die short selling heeft kan het wel degelijk bijdragen tot markt effectiviteit door bijvoorbeeld misstanden op te speuren op de beurs, ook heeft het een tucht- en liquiditeitsfunctie.