Aangeboden door: Studyworks.nl

Waarom kiezen steeds meer leerlingen voor bijles?

Een webinar. Foto: Unsplash

Alle leraren en studiebegeleiders hebben in de afgelopen tijd gezien dat bijles steeds meer populariteit wint. De aanmeldingen voor bijles blijven binnenstromen.

De vraag naar bijles is enorm groot. Het maakt hierbij niets uit of het nou om bijles nederlands gaat of om bijles voor het vak geschiedenis. Voor elk vak dat wordt gegeven op de basisschool, het voortgezet onderwijs en op hogescholen zie je dat het aantal gevraagde bijlessen fors is toegenomen. Logischerwijs heeft corona hier een grote rol in gespeeld. De motivatie van vele leerlingen is verdwenen en de stof van de vakken wordt er niet makkelijker op. Maar er zijn over het algemeen genomen, ook nog andere redenen die hebben gezorgd voor meer populariteit van bijles. In dit artikel bespreek ik de andere redenen.

Lerarentekort

Over het algemeen, buiten de corona om, zijn er nog twee redenen aan te wijzen die gezorgd hebben voor een toename in het aantal leerlingen die bijles nemen. Of het nou gaat om bijles rekenen of scheikunde, het gevraagde bijles per leerling neemt toe. Dit komt onder andere door het lerarentekort. Het lerarentekort heeft er namelijk voor gezorgd dat steeds meer klassen bij elkaar moeten worden gevoegd. Het gevolg? Overvolle klassen. Doordat er slechts één leraar voor de gigantische klas les staat te geven, is er weinig tijd en ruimte voor individuele aandacht. Leerlingen hebben dus minder ruimte om vragen te stellen.

Het gaat te snel

Daarnaast is er nog een reden dat bijles steeds populairder wordt. Vaak gaat de uitleg van de leraar of docent te snel, waardoor de stof moeilijk te begrijpen is. De schooldagen van leerlingen zijn vaak heel erg lang, waardoor zij niet meer toekomen om iets aan school te doen na schooltijd. Het gevolg is vaak een onvoldoende. Dit leidt er dan weer toe dat de leerling toch besluit bijles te nemen.

Nieuws

menu