Commentaar: Spitsheffen wordt onvermijdelijk

De files worden steeds langer en daarom gaat het kabinet investeren in betere en bredere wegen. Net zoals vorige kabinetten dat deden, zonder dat daardoor de files korter werden.

Premier Mark Rutte noemt rekeningrijden ‘automobilistje pesten’.

Premier Mark Rutte noemt rekeningrijden ‘automobilistje pesten’. EPA

Er is een andere methode om files tegen te gaan en dat is het anders beprijzen van autorijden. Nog altijd een taboe. Althans, vooralsnog.

Op dit moment wordt autorijden op twee manieren belast: via de motorvoertuigenbelasting en accijnzen op brandstof. Aan de klimaattafels waar op dit moment wordt overlegd over een klimaatakkoord wordt door onderhandelaars serieus overwogen om rekeningrijden als voorstel te doen. Hiermee gaat een automobilist betalen per gereden kilometer. Het doel is om zo via belastingen veel autorijden ongunstiger te maken in de hoop dat burgers zoeken naar een milieuvriendelijker alternatief.

Minister Cora van Nieuwenhuijzen van Infrastructuur en Milieu wil niet aan dit plan. En haar partijgenoot premier Rutte noemt rekeningrijden ,,automobilistje pesten.”

Rekeningrijden

En dat is gek, want volgens veel verkeersdeskundigen is het de enige manier om files te bestrijden. Wanneer rekeningrijden de vorm van spitsheffing krijgt, betaalt je meer voor wegen op tijden dat het drukker is. Wie op andere wegen rijdt, of buiten de spits betaalt minder. Zo kan het autoverkeer beter gespreid worden. Zelfs RAI Nederland, de organisatie van fabrikanten en importeurs van vrachtauto’s tot fietsen, is nu positief over heffingen.

En eigenlijk geeft het kabinet dit ook wel toe. Want van ‘automobilistje pesten’ wil het kabinet niet weten, van ‘truckertje pesten’ dan weer wel. Deze maand presenteerde Van Nieuwenhuizen het plan voor vrachtwagenheffing op snelwegen. Daarnaast zal bekeken worden waar op provinciale en lokale gemeenten de heffing ook moet gelden.

De reacties uit de transportbranche zijn opvallend. Transport en Logistiek Nederland noemde het plan bij de presentatie van het regeerakkoord in 2017 nog ,,onverteerbaar” maar werkte uiteindelijk wel mee met de invulling van het huidige plan. Ondernemersorganisatie evofenedex is nog steeds tegen, maar vooral omdat het niet voor personenauto’s geldt. Als er een heffing komt, dan voor álle voertuigen, aldus de verladersclub.

Taboe

De ervaring leert dat een politiek taboe lang stand kan houden maar bezwijkt wanneer de druk te hoog is. Die druk kan het kabinet weerstaan zolang de roep alleen vanuit de milieuhoek komt. Maar als de files blijven groeien ondanks alle nieuwe wegverbeteringen, wie pest dan de automobilist? Als ook transportbrancheorganisaties gaan schuiven wordt het helemaal lastig.

Bovendien: door het toestaan van de vrachtwagenheffing begint Van Nieuwenhuijzen zelf met het morrelen aan het liberale autotaboe. Als deze maatregel succesvol wordt, dan wordt een heffing voor personenwagens onvermijdelijk.

Nieuws

menu