De overheid moet nu al geld investeren voor duurzame projecten | Commentaar

De economie trekt wereldwijd aan. Er liggen kansen nu geld heel goedkoop is voor de overheid om te investeren, bijvoorbeeld in duurzame projecten.

Foto:

Foto: FD

De aandelenbeurzen breken wereldwijd record na record. En de stijgende koersen hebben niet alleen te maken met speculatie, maar ook met reële verwachtingen over de economie.

De meeste ondernemingen komen, ondanks het feit dat er in verband met coronapandemie veel onzekerheid heerst, met gunstige cijfers naar buiten en laten ook prima prognoses voor de toekomst zien, zoals goed gevulde orderportefeuilles. De gunstige bedrijfsscores zijn niet alleen te zien in de maakindustrie, maar ook in de dienstensector en de financiële bedrijven.

Zo heeft de bank ING zijn winst afgelopen kwartaal bijna vervijfvoudigd ten opzichte van een jaar eerder . Daarmee presteerde het financiële concern veel sterker dan analisten hadden verwacht. Ook heeft de bank aangekondigd na september miljarden uit te gaan keren aan zijn aandeelhouders, zowel via dividend als via de inkoop van aandelen. Het bedrijf boekte een winst van het astronomische bedrag van ongeveer 1,5 miljard euro. Het blijkt dat veel voorzieningen die vorig jaar nog werden genomen in verband met de coronacrisis helemaal niet nodig zijn geweest. Een van de groeifactoren is ook de toenemende vraag naar beleggingsproducten die nu voor consumenten interessant zijn omdat de spaarrentes bijna niets meer opleveren.

De wereldeconomie trekt nog tijdens de pandemie al aan

De resultaten van ING zijn slechts een voorbeeld van hoe goed bedrijven het doen en hoe de wereldeconomie nog tijdens de pandemie al aantrekt. De stijgende productie van bedrijven en de aantrekkende diensten worden vooral gestimuleerd door een stijgende vraag van consumenten die nu het geld dat ze min of meer gedwongen waren te sparen kunnen uitgeven.

Het is ontegenzeggelijk zo dat overheden wereldwijd veel geld hebben besteed aan het overeind houden van bedrijven tijdens de coronapandemie, maar achteraf gezien is dat nauwelijks een last gebleken. Weliswaar zijn de overheidstekorten gestegen, maar bij de huidige historisch lage rentelasten op de kapitaalmarkten heeft dat geen problemen opgeleverd, ook niet op de langere termijn. Het lenen van geld heeft landen als Nederland en Duitsland met negatieve rentes zelfs geld opgeleverd.

Meer belastinginkomsten en minder geld voor sociale uitkeringen

De aantrekkende economie geeft de overheid via fors toenemende belastinginkomsten en flink verminderde uitgaven aan bijvoorbeeld sociale uitkeringen ongekende mogelijkheden om nieuw beleid te maken. Een volgend kabinet moet kijken naar grote investeringen in duurzaamheidsprojecten en het ondersteunen van burgers die hun levenswijze willen vergroenen. De tijd is er nu rijp voor en de (financiële) mogelijkheden zijn legio.

hoofdredactie@frieschdagblad.nl