Friese Bijbel blijft te koop én wordt herdrukt

Over vier jaar moet er een nieuwe Friese Bijbelvertaling zijn. Maar hoe gaat het eigenlijk met de verkoop van de vertrouwde editie van 1978. En is die nog te krijgen?

De Friese Bijbel uit 1978 wordt aangeboden in de edites van een Huisbijbel (zie foto) en als Huwelijksbijbel.

De Friese Bijbel uit 1978 wordt aangeboden in de edites van een Huisbijbel (zie foto) en als Huwelijksbijbel. Foto: FD

Het moet gezegd: wie in de afgelopen jaren een Fryske Bibel wilde aanschaffen, merkte dat die bijna nergens meer te krijgen was. Afgezien van de KFFB die nog enkele op voorraad had. Ook classisdominee Wim Beekman ondervond recent dat een exemplaar bemachtigen niet heel eenvoudig is.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zorgde er in 2018 voor dat de Nije Fryske Bibeloersetting van 1978, weer beschikbaar kwam, zegt Stefan van Dijk, die als uitgever bij het NBG verantwoordelijk is voor de te verschijnen bijbels, kinderbijbels en bijbelgerelateerde uitgaven.

Klopt het dat-ie inderdaad uitverkocht was?

,,De Fryske Bibel was sinds begin 2018 niet meer leverbaar via Royal Jongbloed. In de laatste jaren werden er ook weinig exemplaren meer van verkocht. De huwelijksbijbel was al langere tijd uitverkocht. Als NBG vinden we het belangrijk dat de Bijbel ook in het Fries beschikbaar is. Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen is het mogelijk om de Bijbel in kleine oplage bij te drukken. Die mogelijkheid hebben wij aangegrepen, dus is de Friese Bijbel in het najaar van 2018 opnieuw beschikbaar gesteld, zowel in een reguliere editie als in een huwelijkseditie.”

Hoeveel Friese Bijbels worden er per jaar ongeveer verkocht?

,,De verkoop van de Friese Bijbel is erg beperkt vergeleken met bijvoorbeeld exemplaren van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 en de Bijbel in Gewone Taal uit 2014. Over exacte verkoopaantallen doen wij geen mededelingen.”

Weten jullie iets van de doelgroep die deze Bijbel aanschaft?

,,Afnemers zijn vooral de christelijke boekhandels in Fryslân, met zo’n drie kwart van de verkochte exemplaren. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het kerkelijk betrokkenen zijn die deze Bijbel kopen. Andere afnemers waren de Afûk en de Van der Velde boekhandels in Fryslân. Die zullen ook klanten bedienen die cultuur-historisch geïnteresseerd zijn in de Bijbel.”

Jullie hebben gekozen voor twee varianten: een Friese huisbijbel en een speciale huwelijksbijbel. Is er bekend hoe vaak die laatste wordt gegeven tijdens een trouwdienst?

,,Hoe vaak is niet bekend, maar het gebeurt wel; we verkopen er jaarlijks enkele tientallen.”

Dankzij nieuwe technische ontwikkelingen kan de Bijbel in een kleinere oplage worden gedrukt

Is er bij jullie bekend hoeveel Friese Bijbels er in totaal sinds 1978 zijn verkocht?

,,Dat is niet bekend.”

De Friese Bijbel kost in beide edities 52,50 euro. Is dat niet een drempel om de Friese Bijbel aan te schaffen of is dat een gangbare prijs?

,,De Friese Bijbel is een fractie duurder dan andere bijbels. De NBV en Herziene Statenvertaling kosten tussen de 45,00 en 49,50 euro. Daar tegenover staat dat de Friese Bijbel de deuterocanonieke boeken als extra heeft. De productie van een klein aantal bijbels is relatief prijzig. We zijn blij dat we deze vertaling kunnen aanbieden voor deze prijs, dankzij nieuwe technieken.”

Is de Bijbel uit 1978 de komende jaren nog volop verkrijgbaar tot er een nieuwe vertaling is?

,,De Huwelijksbijbel is en blijft leverbaar. Een nieuwe herdruk in kleine oplage voor de gewone Friese ‘huisbijbel’ – die tijdelijk niet meer verkrijgbaar was – komt eraan. Als Nederlands Bijbelgenootschap willen we de Friese Bijbel de komende jaren beschikbaar houden, zolang de kosten daarvan in verhouding blijven tot de vraag.”

* De beide edities van de Fryske Bibel zijn onder meer te bestellen via de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap, https://shop.bijbelgenootschap.nl en via de reguliere boekhandel