Friese palingaak is reclame voor de kerk in Londen

Een houten palingaak met de Friese vlag fier in top is in Londen aangekomen. Predikant Bertjan van de Lagemaat gaat morgen voor in een speciale viering met de bemanning van de aak.

De palingaak uit Heeg in de Theems. Foto: Jan van de Lagemaat

De palingaak uit Heeg in de Theems. Foto: Jan van de Lagemaat

Als predikant ben je altijd op zoek naar verhalen die iets te weeg kunnen brengen. Inspirerende verhalen die vertellen dat het anders kan. Afgelopen zondag preekte ik daarover in de Nederlandse Kerk in Londen aan de hand van het verhaal van de wonderbare visvangst uit het evangelie van Lucas en de vraag van Jezus aan de vissers: ‘Willen jullie vissers van mensen worden? Want dan kun je echt iets teweeg brengen.’

Echt iets teweeg brengen, dat willen we allemaal wel. En ik hoop dat mijn gloedvolle preek de hoorders op zondag ook echt iets heeft gedaan. Maar ik moet er eerlijkheidshalve wel bij vertellen dat die groep toehoorders uit niet meer dan vijftien mensen bestond. Kun je dan nog wel spreken over echt iets te weeg brengen en een verschil maken, hoe inspirerend je verhaal ook mag zijn?

Palingaak uit Heeg

Daar kun je over twijfelen. Maar gelukkig blijft de mogelijkheid voor ons als kerk in Londen om een inspirerend verhaal te vertellen niet beperkt tot de dienst op zondag. Dat is juist het mooie aan kerk zijn op deze bijzondere plek. Dat bedacht ik me toen ik op zondag van de kerk door de St. Katherine Docks, naar de Kornelis Ykes II wandelde, de paling-aak uit Heeg die sinds afgelopen vrijdag in de Londense City ligt aangemeerd. Het was een bijzonder gezicht, een klassieke houten paling-aak met de Friese vlag fier in top in die Londense setting met op de achtergrond de Tower Bridge en de wolkenkrabbers van de City.

Aan boord van de aak ontmoette ik de bemanning en hoorde ik hun mooie verhaal over de liefde en de vele manuren die zijn besteed aan de herbouw van het schip. En het is natuurlijk prachtig dat de aak nu ook de tocht heeft gemaakt die zijn voorganger vele malen heeft gevaren, vanuit Fryslân over de Noordzee naar het hartje van Londen om daar aan te leggen bij de Dutch Mooring.

Dat is al een goed verhaal op zich dat, gezien alle media aandacht in Fryslân, heel wat teweeg heeft gebracht. Maar er zit een nog mooier verhaal achter. Dat verhaal hoorde ik voor het eerst toen ik mocht aanzitten bij een ontbijt in Mansion House (de burgemeesterswoning van de Lord Mayor midden in de City) tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima oktober vorig jaar. Tijdens dat ontbijt hield de Lord Mayor een toespraak waarin hij vertelde over de warme vriendschap tussen de City of London en Nederland. Als voorbeeld van die vriendschappelijke banden, noemde hij de Dutch Mooring, een aanlegplaats in de City gereserveerd voor Nederlandse vissers om aan te meren zonder kosten.

Dit bijzondere recht werd ooit aan de Nederlanders geschonken door koning Karel II van Engeland (1630 – 1685), uit dank voor het feit dat Nederlandse palingvissers de bevolking van Londen van voedsel voorzagen tijdens de grote pestepidemie die de stad trof in 1665 en na de brand die een groot deel van de stad in as legde in 1666.

De Nederlanders schoten te hulp in een tijd dat het noodlot de stad Londen trof. Zij bleven niet afzijdig toen er hulp nodig was en anderen de stad meden als de pest, vanwege de pest. Het is een mooi verhaal dat veel teweeg heeft gebracht en het recht om gratis aan te meren voor Nederlandse vissers schepen geldt dus nog altijd.

Processie naar Dutch Church

Morgen staan we in de Dutch Church stil bij dit mooie verhaal. Eerst zal ’s middags de palingaak voor het oog van vele Londenaren door de speciaal voor hen geopende Tower bridge varen naar de Dutch Mooring. Aan het begin van de avond gaat het vandaar in processie naar de Dutch Church. In de kerk vindt dan een bijzondere viering plaats, samen met de bemanning van de aak, een vertegenwoordiging van de Londense City, de Nederlandse Ambassade en deelnemers aan een conferentie over duurzame palingvisserij. Er wordt een krans gelegd, we horen Friese en Engelse gedichten over de paling en we zingen ‘O Heit, waans wurd de weagen twingt’.

Het is mooi om dit inspirerende verhaal zo over het voetlicht te mogen brengen. Een verhaal waarmee we bovendien aan onze Engelse vrienden kunnen laten zien dat de Nederlandse en Friese aanwezigheid in de City veel goeds teweeg kan brengen. Het is goede reclame voor ons als kerk. En dat allemaal dankzij de Friese palingaak die na een afwezigheid van tachtig jaar terug is in Londen. Zo is het hier voor even een beetje Heeg aan de Theems.

Bertjan van de Lagemaat is predikant in de Nederlandse Kerk in Londen. Reacties: mailto: ds.vdlagemaat@gmail.com

Nieuws

menu