Leiderschapsverkiezingen lossen de teloorgang van de traditionele volkspartijen niet op, maar wat dan wel?

Waarom functioneren de traditionele volkspartijen zo slecht? En valt daar iets aan te doen? Misschien kunnen ze een voorbeeld nemen aan wat radicaal-rechts op dit moment presteert.

Fractievoorzitter Thierry Baudet tijdens een partijcongres van Forum voor Democratie in de RAI. Het lukt rechts-radicale partijen wel veel leden aan zich te binden.

Fractievoorzitter Thierry Baudet tijdens een partijcongres van Forum voor Democratie in de RAI. Het lukt rechts-radicale partijen wel veel leden aan zich te binden. Foto: ANP

In Nederland bevindt zich een bijzondere club: de Banning Vereniging. Ooit zeer nauw verbonden met de Partij van de Arbeid (Woodbrookers), organiseert de vereniging activiteiten op het snijvlak van levensovertuiging, religie en sociaaldemocratie. De vereniging, genoemd naar de in Makkum geboren hervormde dominee en medeoprichter van de PvdA Willem Banning (1888-1971), brengt drie keer per jaar het ledenblad Tijd en taak uit.

Nieuws

menu