Vaccinatiedwang leidt tot tweedeling in de samenleving. Veel mensen voelen het als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer | Opinie

De samenleving is verdeeld over de verplichte coronapas voor sommige locaties. Veel mensen voelen het als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. En terecht.

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck.

Een mobiele telefoon met de QR-code via de app CoronaCheck. Foto: ANP

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat straks op veel plaatsen een coronatoegangsbewijs verplicht zal zijn. Alleen gevaccineerden en mensen met een herstelbewijs mogen nog naar binnen zonder eerst een coronatest te doen. Dat is een ingrijpende maatregel die onontkoombaar tot verdeeldheid en spanningen in de samenleving zal leiden.

Zorgminister Hugo de Jonge weersprak weliswaar kritiek dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn door de bredere inzet van toegangsbewijzen onder druk gezet worden om alsnog een prik te halen. ,,Coronatoegangsbewijzen bieden altijd het alternatief om je dan maar te laten testen. Het is natuurlijk geen dwang, het wordt ook niet lang overal gebruikt”, zo liet hij bagatelliserend weten. Hij benadrukt bovendien dat veel meer landen in West-Europa om bewijzen vragen, en dat ze ook in Nederland al vaak worden ingezet. Dat laatste is een argument uit het ongerijmde. Als een buitenland iets doet, hoeft Nederland dat toch niet te doen?

Tweederangs burgers

Een coronapaspoort zorgt hoe dan ook voor drang en dwang. Om dat te begrijpen hoef je echt geen wappie te zijn. Er zullen tweederangs burgers ontstaan . En er zal daardoor ook meer weerstand komen tegen de vaccinaties.

Miljoenen mensen mogen straks, in zekere zin, niet meer meedoen aan de samenleving. En veel Nederlanders lijken dat terecht te vinden. Bijna driekwart van de gevaccineerden steunt de invoer van een coronabewijs voor de horeca en culturele instellingen, in tegenstelling tot 3 procent van de ongevaccineerden, zo bleek uit een enquête deze week. Hiermee wordt de maatschappelijke verdeeldheid al aangetoond

Over de streep

De invoering van een coronapas zal de ongevaccineerden niet over de streep trekken toch een prik te halen, blijkt uit dezelfde enquête: slechts 2 procent zegt een vaccin te nemen als de coronabewijzen worden ingevoerd.

De Wet publieke gezondheid bepaalt uitdrukkelijk dat toegangsregels gebaseerd op vaccinatie alleen gesteld mogen worden als kan worden aangetoond dat bij een gevaccineerde een vergelijkbare kans op overdracht van het virus bestaat als bij iemand na een negatieve testuitslag. Als de kans op verspreiding door een gevaccineerde groter is dan de kans op verspreiding door een negatief geteste persoon, mag een vaccinatiebewijs niet als toegangsbewijs gebruikt worden..

De aanname dat de vaccins ook de verspreiding van het virus tegenhouden, is door de werkelijkheid achterhaald. Volgens het Israëlische ministerie van Gezondheid beschermden de vaccins in juli nog maar voor 39 procent tegen het enkele besmet raken met het virus. Bovendien blijkt uit de Israëlische data dat deze bescherming in tijd verder afneemt. Recent Brits onderzoek toont ook aan dat de bescherming door de tijd exponentieel minder wordt.

Hoofdelijke stemming

Het is nog uiterst onzeker of er in de Kamer een meerderheid komt voor de coronapas. In veel verschillende toonaarden klinkt het protest deze week vanuit de fracties tegen de ‘ongewenste vaccinatiedrang’. Onder meer van de, PVV, Denk, De Partij voor de Dieren, JA21, SGP, Forum voor Democratie, De BoerBurgerBeweging (BBB) en de fractie-Van Haga. Ook de ChristenUnie is zeer kritisch. BBB-leider Caroline van der Plas vermoedt verdeeldheid in nog veel meer partijen en heeft daarom al een hoofdelijke stemming aangevraagd in het Kamerdebat van morgen.

Het is goed dat de volksvertegenwoordiging zeer serieus omgaat met een zo sterke inbreuk op de grondrechten en de aantasting van de lichamelijke integriteit.

Pieter Anko de Vries is redacteur bij het Friesch Dagblad