It libben fan in teatermakker. Rusticus ferstiet de keunst fan it fuortlitten en dat makket 'Linte Ruardi' mei ta in boppeslach | Boekresinsje

Dat skriuwer Klaas Rusticus it idee fan net-ferfolle ferlangens en miste kânsen net teatraal, mar krekt ynfielber presintearret, makket syn bondel Linte Ruardi ta in boppeslach.

Boekomslach Linte Ruardi.

Boekomslach Linte Ruardi. Foto: De Hispel

Klaas Rusticus (1942) wie ûnderwizer, teatermakker en regisseur. Foar de NCRV makke er jeugd- en dramaproduksjes, fierders wie er belutsen by ynternasjonale registraasjes fan klassike konserten en opera’s. Yn 2013 debutearre er yn it Frysk mei de fehalebondel De brimstige ingel. De opfolger fan dizze bondel is Linte Ruardi .

Nieuws

menu