Anne Boleyn krijgt haar zin en trouwt met Hendrik VIII, maar trekt uiteindelijk aan het kortste eind | Deel 2

Een hevig getouwtrek ging eraan vooraf, maar uiteindelijk krijgt Anne Boleyn haar zin: op 1 juni 1533 trouwt ze met koning Hendrik VIII van Engeland en vanaf die dag is zij de nieuwe koningin met 250 leden van de hofhouding tot haar beschikking. Het huwelijk is een absolute voorwaarde voor Boleyn: ze gaat nu niet langer als maîtresse door het leven. Makkelijk zal ze het echter niet krijgen.

Een geromantiseerd schilderij van Hendrik VIII en Anne Boleyn, op jacht in de bossen van Windsor.

Een geromantiseerd schilderij van Hendrik VIII en Anne Boleyn, op jacht in de bossen van Windsor. Foto: Wikimedia

Anne Boleyn, de tweede vrouw van koning Hendrik VIII, draagt op deze eerste junidag een witte japon met goud die amper kan verbloemen dat zij in verwachting is. Ze krijgt een heuse kroning in de Westminster Abbey in Londen. Bijzonder, want na haar is er niet weer een vorstin gekroond als koningin-gemalin. Hendrik VIII heeft jaren moeten procederen om zijn eerste huwelijk met Catharina van Aragon nietig te laten verklaren. Hij breekt zelfs met de Katholieke Kerk van Rome en sticht de Church of England, de Anglicaanse Kerk waar hijzelf hoofd van wordt. Pas daarna kan hij scheiden van Catharina.

Nieuws

menu