Christenen in Soedan kiezen geen partij in het conflict: 'We bidden slechts voor alle Soedanezen en om vrede'

Kerkgebouwen zijn beschadigd, veel gemeenteleden gevlucht. De strijd in Sudan treft ook de kleine christelijke gemeenschap in het land zwaar. „De achtergebleven christenen leven van de genade van God. Er is hier een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen”, zegt pastor Suleiman uit Khartoem.

Onder meer vanuit de haven in Port Soedan verlaten mensen het land.

Onder meer vanuit de haven in Port Soedan verlaten mensen het land. Foto: AFP

Het is niet alleen het aanhoudende geweld dat de achtergebleven bevolking van Khartoem en omringende steden parten speelt. Het voedsel raakt op en er is een schrijnend tekort aan water en medicijnen. Veel ziekenhuizen zijn gesloten. „Het dagelijks leven in de stad is volkomen tot stilstand gekomen”, laat voorganger Suleiman van de Africa Inland Church (AIC) in de Soedanese hoofdstad weten. „Er is grote behoefte aan hulp.”