Op de bodem van oceanen zijn veel schaarse metalen te vinden, maar welke gevolgen heeft winning voor de aarde?

Een besluit over het toestaan van diepzeemijnbouw wordt op korte termijn genomen. Hoewel we de zeldzame metalen van de zeebodem goed kunnen gebruiken, voor bijvoorbeeld windmolens en accu’s, zou winning ervan een ramp betekenen voor het leven onder water en de rest van de planeet. Dat schrijven oprichters van de Deep Sea Conservation Coalition.

Een zeeduivel in de diepzee.

Een zeeduivel in de diepzee. Foto: Shutterstock

De wereld is nog maar enkele maanden verwijderd van een cruciale stemming die het lot van onze planeet voor de komende eeuwen kan bepalen: die over de vraag of internationale wateren moeten worden opengesteld voor industriële diepzeemijnbouw.