Een Europees leger is best wel christelijk-sociaal. Je kunt dienstbaar zijn aan publieke gerechtigheid

De Nederlandse regering staat op zijn zachtst gezegd ambivalent tegenover een Europese strijdmacht. Regeringspartij ChristenUnie wijst een gezamenlijk leger af. Maar vanuit christelijk-sociaal oogpunt moet een Europese krijgsmacht niet op voorhand worden afgekeurd.

Militaire samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Duitse tanks met Nederlandse bemanning oefenen in de omgeving van Bergen Hohne op de Luneburger Heide (Duitsland). De tanks behoren bij een Nederlandse compagnie die onderdeel is van een Duits tankbataljon.

Militaire samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Duitse tanks met Nederlandse bemanning oefenen in de omgeving van Bergen Hohne op de Luneburger Heide (Duitsland). De tanks behoren bij een Nederlandse compagnie die onderdeel is van een Duits tankbataljon.

Een gezamenlijk Europees leger is al decennialang een heikel punt. Plannen voor een gezamenlijke strijdmacht in de jaren vijftig van de vorige eeuw sneefden in 1954 in het Franse parlement. Hierna werd de focus van Europese samenwerking gelegd op economische samenwerking en maakte defensie geen deel meer uit van het integratieproces van Europese lidstaten. Tot de wake-upcall van de Joegoslavië-oorlogen in de jaren negentig. Daaruit ontstond voorzichtig en zeer vrijblijvend een Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Dit is geen instelling van de Europese Unie, maar een samenwerkingsverband tussen soevereine (Europese) staten.

Toenemende spanningen

Nieuws

menu