Klimaatschade voor het eerst officieel op de agenda van de klimaattop

Schade die het gevolg is van klimaatverandering wordt voor het eerst een officieel bespreekpunt op de klimaattop, die zondag is begonnen. Dat werd duidelijk tijdens de openingssessie van de VN-top in Sharm-el-Sheikh.

Een geitenhoedster in Kenia bij een vrijwel lege waterput. De Hoorn van Afrika wordt geteisterd door de ernstigste droogte in veertig jaar. Een rechtstreeks verband met de klimaatverandering valt moeilijk te leggen. Landen die de gevolgen van de opwarming het hardst voelen, eisen een vergoeding omdat ze zelf amper hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen die de problemen heeft veroorzaakt.

Een geitenhoedster in Kenia bij een vrijwel lege waterput. De Hoorn van Afrika wordt geteisterd door de ernstigste droogte in veertig jaar. Een rechtstreeks verband met de klimaatverandering valt moeilijk te leggen. Landen die de gevolgen van de opwarming het hardst voelen, eisen een vergoeding omdat ze zelf amper hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen die de problemen heeft veroorzaakt. Foto: AFP

Tijdens eerdere klimaatconferenties werd ook wel veel over ‘verlies en schade’ gesproken, maar toen was het geen formeel onderhandelingsthema. Dat gaat nu tijdens de COP27 veranderen. Vooral ontwikkelingslanden die compensatie willen van rijke landen, hebben hier jaren voor gepleit. Over de exacte bewoordingen van het agendapunt is vooraf veel discussie geweest.

Nieuws

menu