Miljoenen meisjes in Oeganda keerden na de lockdown niet terug naar school vanwege uithuwelijking of zwangerschap

Naar schatting 4,5 miljoen meisjes zijn in Oeganda na corona niet teruggekeerd naar school. Ze werden tijdens de lockdown uitgehuwelijkt of raakten zwanger. Hoewel ze vanuit de overheid best mogen terugkeren in de schoolbanken, hebben kerkelijk leiders zich ertegen uitgesproken en heerst er angst voor stigma onder de meisjes en hun ouders.

Na de coronalockdown blijft een aanzienlijk deel van de schoolbanken in Oeganda leeg.

Na de coronalockdown blijft een aanzienlijk deel van de schoolbanken in Oeganda leeg. Foto: Wambi Micheal

Nadat de coronapandemie scholen wereldwijd gesloten hield, gingen in Oeganda pas begin dit jaar de poorten weer open. Experts vreesden dat tot 4,5 miljoen leerlingen niet zouden terugkeren na de sluiting. En voor de vele jonge meisjes die tijdens de pandemie zwanger raakten, blijkt dit inderdaad een lastige opgave.

Nieuws

menu