In Somalië heeft een baby twintig keer meer kans om te sterven dan een kind in Nederland of een ander land in West-Europa | Achtergrond

In de laatste halve eeuw is het sterftecijfer van zuigelingen en kinderen onder de vijf jaar in totaliteit aanzienlijk gedaald. Maar met name in landen in Afrika ten zuiden van de Sahara is het sterftecijfer in die leeftijdsgroep nog hoog. Dat is onaanvaardbaar, want het gaat immers meestal om te voorkomen overlijdens.

Somalische vrouwen met kinderen staan in de rij voor voedselhulp. Mede door de slechte voedselvoorziening sterven er in Somalië relatief veel jonge kinderen.

Somalische vrouwen met kinderen staan in de rij voor voedselhulp. Mede door de slechte voedselvoorziening sterven er in Somalië relatief veel jonge kinderen.

De kans dat een kind sterft voor z’n vijfde verjaardag is wereldwijd aanzienlijk gedaald. Toch zijn er nog landen waar kinderen acht, achttien of zelfs twintig keer meer kans hebben om vroeg te sterven.

Nieuws

menu